Blijft er nog een toekomst voor een Aquaverium?

Henk vk 2013donderdag 07 november 2013 10:47

Het concept van het Aquaverium in Grou wil maar niet van de grond komen. En dat in een provincie, die zo graag de watersport wil etaleren. Een provincie waar zoveel kennis en kunde aanwezig is op het gebied van watersport, zoals bij botenbouwers, watersporthandelaren en andere watersport gerelateerde bedrijven zoals bootverhuurders. Een hogeschool NHL, die zich steeds meer ontwikkelt als maritiem centrum. Een provincie waarin ons dorp Grou zich steeds meer een plaats verwerft als kern van de watersport. Wat zonde dat het Aquaverium hierin niet mee lift!

De Christen Unie Leeuwarden betreurt het, dat het Aquaverium een gemiste kans lijkt te worden. Kennelijk wordt niet breed de unieke plaats hiervan onderschreven. Omdat wij als Christen Unie niet waren vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Boarnsterhim, kennen wij de echte en/of ‘politieke’ oorzaken hiervan niet voldoende. Maar het kan ook goed zijn om je eens fris met zo’n hoofdpijndossier in te laten.  

Hoe nu verder met het Aquaverium? Om het Aquaverium levensvatbaar te maken en te houden, moet het aansluiting vinden bij de overige watersport in Grou. Een eerste vereiste daarbij is toegankelijkheid. Voor ons is onbegrijpelijk, dat er bij een prima voorziening voor een mooie verkoophaven een ontsluiting via bevaarbaar water achterwege blijft. Boten kunnen daar op dit moment alleen nog maar in getakeld worden. Zo op het oog lijkt een eenvoudige brug dit forse probleem snel te kunnen oplossen.

De Christen Unie Leeuwarden pleit er verder voor om samen met de eigenaar nog eenmaal een brede Friese conferentie te beleggen. Centraal punt op zijn bijeenkomst moet dan zijn of een vernieuwd concept - gericht op de Friese watersport- bedacht kan worden om die unieke positie van het Aquaverium in Grou te behouden en verder uit te bouwen. De Christen Unie Leeuwarden is graag bereid om hierin mee te denken!

Henk Voerman uit Grou staat voor de ChristenUnie Leeuwarden als vierde op de lijst.

« Terug