Verkeer en vervoer

Waar staat de ChristenUnie voor?

De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in de wegen en het openbaar vervoer. De stad is inmiddels goed bereikbaar. We willen een nog betere treinverbinding naar de Randstad en naar Noord-Duitsland om de positie van Leeuwarden nog verder te versterken voor werkgelegenheid, vervoer van zakelijke producten en diensten en toerisme. De haalbaarheid van een nachttrein tussen Leeuwarden en Groningen, helemaal met Culturele Hoofdstad 2018 in aantocht, zou na de verdubbeling van het spoor met een experiment onderzocht moeten worden.

Fietsers willen we meer ruimte geven. Het fietsplan waarin de binnenstad vanuit alle buitenwijken en dorpen veilig en snel per fiets te bereiken is, moet de komende jaren worden gerealiseerd.
Ook de bereikbaarheid van de stad voor mindervaliden is voor ons een belangrijk punt. De verbindingen tussen de 39 dorpen van onze gemeente en de stad zelf vragen om goed onderhoud; waar nodig moet geïnvesteerd worden in verbreding van wegen of scheiding van auto- en fietswegen om de verbindingen tussen de dorpen en de stad goed te houden en waar nodig te verbeteren.

De ChristenUnie is voor een autoluwe binnenstad. In de historische Leeuwarder binnenstad stimuleert de ChristenUnie parkeren in parkeergarages.


Speerpunten in Leeuwarden zijn:

  • Voor een vitale positie van Leeuwarden moet extra gelobbyd worden voor betere verbinding met de Randstad en Noord Duitsland;
  • De ChristenUnie wil in overleg met de Adviesraad Sociaal Domein een project starten om de binnenstad toegankelijker te maken voor mindervaliden;
  • De veiligheid en kwaliteit van de belangrijkste verbindingswegen met de dorpen wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig verbeterd;
  • Voor de ChristenUnie gaan wandelaars en fietsers in het centrum voor op automobilisten.