Cultuur

Waar staat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie ziet cultuur als de kers op de taart die burgers onderling verbindt. Cultuur is een middel om te kijken naar de wereld om ons heen. De verschillende musea en het Historisch Centrum Leeuwarden zorgen voor historisch besef en geven de rijke cultuur van Leeuwarden en Fryslân weer.

De ChristenUnie voelt zich thuis bij de lokale cultuur en de vele initiatieven die genomen worden. Uitgangspunt bij cultuurevenementen moet zijn: de gebruiker betaalt (ook de kosten van beveiliging, schoonmaak, etc.). Cultuur moet toegankelijk zijn voor iedereen; de gemeente moet daarom kritischer zijn bij de verstrekking van subsidies en bij de verantwoording daarover. De subsidie voor De Harmonie moet taakstellend worden.

De ChristenUnie is voorstander voor festivals in onze stad. Maar het is ook van mening dat de Groene Ster bestemd is voor dagrecreatie. Ook ‘de bult’ achter het Rengerspark is geen festivalterrein.

De ChristenUnie is blij met Leeuwarden als Culturele Hoofdstad 2018 en wil zich komende raadperiode voornamelijk inzetten om de legacy (erfenis) van “LF2018” te bevorderen. Met name op het gebied van werkgelegenheid en armoedebestrijding.


Speerpunten in Leeuwarden zijn:

  • Cultuur is toegankelijk voor iedereen; de gebruiker betaalt;
  • (Culturele) subsidies kritisch tegen het licht houden; verlaging van de financiële grens waarvoor verantwoording afgelegd moet worden;
  • Subsidie voor De Harmonie wordt taakstellend.