Duurzaamheid

Waar staat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie gelooft dat het aan ons is om de schepping zo goed mogelijk door te geven aan de volgende generaties. Dat vraagt om een duurzame aanpak waarbij het liefst zo min mogelijk gebruik wordt gemaakt van (oude) energie zoals gas, olie en kolen. Gaswinning in de gemeente Leeuwarden is uitgesloten. Wij willen ervoor zorgen dat Leeuwarden zelf in staat moet zijn om haar eigen energie op te wekken. Dat betekent het faciliteren van zonneparken, windmolens, zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie. Maar dan alleen samen met de inwoners en niet zonder hen. Initiatieven zoals in Westeinde, waar wijkbewoners zelf met hulp van anderen plannen uitwerken voor duurzame energie, verdienen steun en navolging.

De overheid moet zelf het goede voorbeeld stellen. Alle stroom voor de gemeentelijke overheidsgebouwen moet groen zijn en het liefst binnen de gemeente zelf opgewekt. De ChristenUnie wil samen met de woningcorporaties afspraken maken over het verduurzamen van woningen.

Op initiatief van de ChristenUnie is de gemeente Leeuwarden onderweg om fairtrade gemeente te worden in 2018. Dit willen we blijven stimuleren door ook na 2018 fairtrade onderdeel te laten zijn van gemeenschappelijk beleid.

Speerpunten in Leeuwarden zijn:

  • Geen gaswinning in de gemeente Leeuwarden;
  • Maximale ruimte geven aan duurzame initiatieven;
  • Het verstrekken van energieleningen voor omschakelen naar duurzame energie;
  • Afspraken maken met woningcorporaties over het verduurzamen van huurwoningen;
  • Fairtrade ook stimuleren na 2018 en integreren in gemeenschappelijk beleid;
  • De ChristenUnie wil het gebruik van streekproducten bevorderen;
  • Dierenwelzijn staat bij ChristenUnie voorop en moet worden bevorderd.