Jouw expertise is waardevol!

Samen hebben we veel expertise in huis! Daarom werken we met een expertnetwerk van allerlei betrokken Leeuwarders. Allerlei leden van de ChristenUnie stellen hun kennis, competenties en ervaring beschikbaar via het netwerk. Ze denken mee in de voorbereiding van debatten; geven input aan het verkiezingsprogramma of geven belangrijke signalen door.  We zoeken experts op verschillende thema's:

  • Zorg  en onderwijs
  • Vluchtelingen en integratie
  • Klimaat, milieu en duurzaamheid
  • Armoede, schuldenaanpak en werkloosheid
  • Veiligheid
Wil je ook graag een bijdrage leveren? Van harte welkom! 
Stuur je gegevens en informatie over je expertisegebied aan fractie@leeuwarden.christenunie.nl