Programma ChristenUnie Leeuwarden 2018-2022

Zet je in voor de bloei van de stad waarin je woont,
want de bloei van de stad is ook jullie bloei.
(Jeremia 29:7)

Voorwoord

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de periode 2018-2022. In dit programma wordt beschreven waar de partij voor staat en waarop u de partij kunt aanspreken.
Vanwege de herinrichting met Leeuwarderadeel en een deel van Littenseradeel kunt u op 22 november 2017 bij de verkiezingen aangeven welke koers we in de gemeente Leeuwarden gaan varen. Wij nodigen u hierbij uit om uw stem uit te brengen op de lijst van de ChristenUnie. We vinden het een voorrecht deze uitnodiging ook aan onze medeburgers uit Leeuwarderadeel en Littenseradeel te richten.

De ChristenUnie Leeuwarden legt in dit programma uit wat zij met uw stem van plan is te gaan doen zowel in de gemeenteraad als daar buiten. In de periode tot de gemeenteraadsverkiezingen kunt u van onze activiteiten op de hoogte blijven via www.leeuwarden.christenunie.nl. Na een inleiding met onze visie en motivatie zal aan de hand van tien thema’s het beleid van de ChristenUnie voor de komende periode uiteengezet worden. Met de term ‘Leeuwarden’ wordt in dit verkiezingprogramma de nieuw te vormen gemeente aangeduid en met de term ‘ChristenUnie” de ChristenUnie in Leeuwarden.

Geef geloof een stem in Leeuwarden!

Fractie, steunfractie en bestuur
ChristenUnie Leeuwarden