Sport

speerpunten sport

Waar staat de ChristenUnie voor?

Een gezonde levensstijl is belangrijk voor het welzijn van mensen. Sport is een van de onderdelen die bij kan dragen aan een gezonde levensstijl. Naast de gezondheidsvoordelen is sport ook nog eens leuk en ontspannend. Als ChristenUnie willen we dat iedereen kan sporten. Daarom zetten we in op breedtesport. Amateursportverenigingen en de recreatieve sport spelen hierbij de hoofdrol. Ook voor mensen met een beperking dienen er voldoende sport- en beweegmogelijkheden binnen onze gemeente te zijn. Bij de aanleg of de renovatie van sportaccommodaties dient rekening te worden gehouden met inclusie en toegankelijkheid. Daarnaast moet er aandacht zijn voor regelingen voor de minima waardoor sporten voor iedereen bereikbaar is. Hierbij valt te denken aan een tegemoetkoming in de kosten voor zwemlessen.

Naast de breedtesport moet ook de topsport gewaardeerd worden. Waar nodig zal maatwerk geboden kunnen worden om topsporters te ondersteunen en te faciliteren.

De afgelopen jaren zijn de buurtsportcoaches bezig gegaan met het bereikbaar maken van sport voor iedereen. Wij steunen de uitbreiding van de buurtsportcoaches. Een van de aandachtspunten hierbij is de verbetering in de samenwerking met de sportverenigingen in de wijken en dorpen. Spelenderwijs bewegen is belangrijk bij de ontwikkeling van kinderen. Hier kunnen speeltoestellen bij helpen maar juist ook de natuurlijke omgeving zoals een klimboom.