Sport

Waar staat de ChristenUnie voor?

In Leeuwarden zijn tal van voorzieningen waar uiteenlopende sporten worden beoefend. Sport zorgt voor sociale binding, een gezonde gemeenschap en discipline. De ChristenUnie is een groot voorstander van amateur- en breedtesport waarin iedereen kan participeren. Sportverenigingen verdienen daarom ondersteuning. Tarifering bij sport en sportaccommodaties is afhankelijk van de situatie. De ChristenUnie is voor maatwerk per vereniging.

De ChristenUnie is voorstander van een experiment om samenwerking te bevorderen tussen sportvereniging en buurthuizen, om uit te zoeken hoe sociale cohesie en beweging aan de ene kant gestimuleerd kan worden en eenzaamheid aan de andere kant bestreden kan worden.

ChristenUnie Leeuwarden is ook trots op haar topsporters en wil graag meedenken hoe topsport het best gefaciliteerd kan worden in Leeuwarden.

Speerpunten in Leeuwarden zijn:

  • Sport voor iedereen; ondersteuning van deelname van kinderen en jongeren uit arme gezinnen en van mindervaliden;
  • Bij de realisatie van het nieuwe Cambuurstadion wil de ChristenUnie de belangen van de omliggende wijken scherp bewaken, met name op het gebied van veiligheid en overlast;
  • Een experiment voor samenwerking tussen de sportverenigingen en andere sociale partners in de wijk voor het verhogen van de leefbaarheid van de wijk, sociale cohesie en beweging.