Wijken en dorpen

Waar staat de ChristenUnie voor?

De ChristenUnie waardeert dorpen ('kernen') en wijken als lokale gemeenschap en hecht aan het eigene en de vitaliteit van de lokale gemeenschap. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van dorpen te betrekken bij zaken die hen raken. Stiens en de nieuwe dorpen van Leeuwarderadeel en Littenseradiel zullen een goede plaats in de nieuwe gemeente moeten krijgen en daartoe zal de gemeente alle nodige middelen moeten inzetten.

Voor een betrokken kernenbeleid kiest de ChristenUnie voor het inzetten van dorp- en wijkambassadeurs. Dit zijn mensen die met beide benen in de dorpssamenleving staan en een makkelijke toegang hebben tot ambtenaren, raadsleden en wethouders.

De ChristenUnie stimuleert buurt-, wijk- en dorpscoöperaties. Wij geloven dat de wijken en dorpen van Leeuwarden vaak goed in staat zijn om zelf keuzes te maken. Om die reden willen we meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid aan hen geven. Dorpen en wijken krijgen daarom een eigen budget om voorzieningen te realiseren of te onderhouden. Ze moeten wel aangeven hoe ze samen met de inwoners hierover beslissingen willen nemen. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor windmolens: als een dorp een windmolen wil, dan voegt de gemeentelijke overheid zich hier in. We realiseren ons dat er dus onderscheid tussen dorpen en wijken kan ontstaan.


Speerpunten in Leeuwarden zijn:

  • Dorpen en wijken krijgen een ambassadeur;
  • Dorpen en wijken krijgen meer ruimte om eigen keuzes te maken;
  • Dorpen en wijken krijgen een eigen budget voor voorzieningen;
  • Lokale initiatieven m.b.t. het onderhoud van de openbare ruimte (straat, plein, groen, water, sportvelden en speelterreinen) worden vanuit een coöperatieve instelling opgepakt.