Berichten geschreven door Hans van Reenen

 1. skatepark.jpeg
  HansvR Carlijn
  Door Hans van Reenen, Carlijn Niesink op 22 december 2021

  Schriftelijke vragen skatepark van Loonstraat

  Leeuwarden kent aan de van Loonstraat een ‘Skatepark’ met daarnaast een reeks aan fitness apparaten en een trapveldje. Het Skatepark wordt door de jeugdigen aldaar omschreven als een van de grootste, mooiste en best geoutilleerde van Friesland, en daar kunnen we trots op zijn. Het trekt dan ook naast jongeren uit Leeuwarden, ook jeugd uit de wijde omgeving. Het Skatepark is dagelijks in gebruik en trekt, blijkt uit een telling, op mooie dagen tot wel 200 jongeren.

  Het Skatepark kent echter geen toiletvoorziening en de gebruikers zijn genoodzaakt hun behoeften te doen in de omliggende bosjes. Voor de grote boodschap maakt men wel gebruik van het toilet van de 400m verderop gelegen Jumbo supermarkt. Deze heeft daar nu echter een punt achter gezet. De situatie betekent een beperking voor meisjes om gebruik te maken van de voorziening.

  Lees verder
 2. Overhandiging afvalmandjes
  HansvR
  Door Hans van Reenen op 5 juli 2021

  Overhandiging van aanrechtmandjes aan wethouder Wassink

  In 2022 moeten ook de bewoners van galerijflats hun groente en fruit afval scheiden. Om hen tegemoet te komen stelt de fractie van de  ChristenUnie voor hen een aanrechtmandje met papieren zakken te beschikking te stellen. 

  Lees verder
 3. kerk
  HansvR Frits
  Door Hans van Reenen, Frits Rijpma op 24 oktober 2020

  Schriftelijke vragen Kerkenvisie

  Zoals we weten neemt het kerkbezoek in Nederland af en kunnen veel kerkbesturen het functioneren van hun kerkgebouw daardoor niet langer volhouden. Verkoop, leegstand en verpaupering dreigt daarmee voor de gebouwen die, ofschoon ze hun functie verloren hebben, wel van heel groot belang blijven voor de samenleving in wijken en dorpen.

  Lees verder
 4. Infrastructuur
  HansvR Frits
  Door Hans van Reenen, Frits Rijpma op 6 januari 2020

  Schriftelijke vragen nieuwe omgevingswet

  Wij, Frits en Hans, hebben vanavond schriftelijk vragen gesteld aan college van Burgemeester en Wethouders over de invoering van de 'nieuwe omgevingswet'. Voor ons zijn er nog veel onduidelijkheden over hoe deze wet in de gemeente Leeuwarden ingevoerd gaat worden. In de wandelgangen van de gemeente klinkt het nog niet echt positief.

  Lees verder
 5. Fairetrade3
  HansvR
  Door Hans van Reenen op 18 oktober 2018

  FairTrade in de gemeenteraad (verslag)

  Nadat de provincie Friesland het initiatief genomen had Fairtrade te willen zijn vond de fractie van de ChristenUnie in de gemeenteraad dat Leeuwarden als hoofdstad niet achter kon blijven. Samen met Pal-Groenlinks hebben we daartoe een motie ingediend die in 2015 door de gemeenteraad is aangenomen.

  Lees verder
 6. E-car 2
  HansvR Frits
  Door Hans van Reenen, Frits Rijpma op 20 maart 2018

  Een gemiste kans!

  Voorjaar 2017 heeft de fractie van de ChristenUnie binnen de Leeuwarder gemeenteraad, kijkend naar Lwd/Frl2018 en het grote aantal mensen dat in dat jaar extra naar Leeuwarden zal komen. Zich gerealiseerd dat een groot aantal van deze bezoekers in 2018 tot de oudere generatie zal behoren en niet altijd even goed ter been zal zijn. De fractie heeft zich afgevraagd hoe deze mensen van het station naar bv. het Princessehof moeten komen in dit voor Lwd/Frl. zo belangrijke jaar.
  Lees verder
 7. top 5 banner
  HansvR hayo
  Door Hans van Reenen, Hayo Douwstra op 9 november 2017

  Doen we wel genoeg?

  Leeuwarden is zoals bekend, al sinds jaar en dag een stad met een boven gemiddeld aantal inwoners dat een beroep moet doen op de bijstand. Dat ligt uiteraard niet alleen aan deze mensen met een mogelijke afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook aan de sociaal economische positie van de stad in het Noorden. Een recessie treft ons landsdeel nu eenmaal altijd harder dan de Randstad. Dat betekent echter ook dat hier een voortdurende opgave ligt voor een college van B&W en een gemeenteraad om hier verbetering in te brengen. En de vraag is dan ‘doen we genoeg’ of kunnen we nog meer doen? Gezien het hoge aantal werkloze burgers in de bijstand is het gerechtvaardigd nee te zeggen op de vraag of we genoeg doen en vast te stellen dat we er best een schepje bovenop kunnen doen.

  Lees verder