Schriftelijke vragen nieuwe omgevingswet

Infrastructuur
Frits HansvR
Door Frits Rijpma, Hans van Reenen op 6 januari 2020 om 21:14

Schriftelijke vragen nieuwe omgevingswet

Onduidelijkheden over invoering nieuwe omgevingswet per 1 januari 2021

Wij, Frits en Hans, hebben vanavond schriftelijk vragen gesteld aan college van Burgemeester en Wethouders over de invoering van de 'nieuwe omgevingswet'. Voor ons zijn er nog veel onduidelijkheden over hoe deze wet in de gemeente Leeuwarden ingevoerd gaat worden. In de wandelgangen van de gemeente klinkt het nog niet echt positief.

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Het is belangrijk dat de overheid nu al begint met de voorbereidingen. Anders lukt het niet om de wet in 2021 goed in te laten gaan.

Omdat het voor ons, ChristenUnie Leeuwarden, niet duidelijke is hoe de invoering in de gemeente Leeuwarden gaat verlopen. Vragen wij, hoe in de gemeente Leeuwarden de nieuwe omgevingswet wordt ingevoerd. Hoever de gemeente met de voorbereidingen zijn. Of er ook nog zaken zijn bij de invoering die niet goed gaan.

Wij hopen dat het college ons snel duidelijkheid geeft, maar ook u, als burger.

Lees in de bijlage al onze vragen.

Hans van Reenen en Frits Rijpma

Attachments

Deel dit bericht