Een gemiste kans!

e-cars culturele hoofdstad
Frits HansvR
Door Frits Rijpma, Hans van Reenen op 20 maart 2018 om 22:00

Een gemiste kans!

Voorjaar 2017 heeft de fractie van de ChristenUnie binnen de Leeuwarder gemeenteraad, kijkend naar Lwd/Frl2018 en het grote aantal mensen dat in dat jaar extra naar Leeuwarden zal komen. Zich gerealiseerd dat een groot aantal van deze bezoekers in 2018 tot de oudere generatie zal behoren en niet altijd even goed ter been zal zijn. De fractie heeft zich afgevraagd hoe deze mensen van het station naar bv. het Princessehof moeten komen in dit voor Lwd/Frl. zo belangrijke jaar.
Daarop is er een uitgebreid beschreven initiatiefvoorstel ontwikkeld dat de bedoeling heeft alle mensen met een fysieke beperking via een ‘hop on- hop off’ systeem met elektrisch aangedreven autootjes via een toeristische route naar iedere bestemming in de binnenstad te brengen. Deze e-cars zouden bestuurd moeten worden door een aantal van de vele Leeuwarders in de bijstand met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
Dit initiatiefvoorstel is met bijna algemene stemmen (1 onthouding) door de gemeenteraad aangenomen en gaf daarmee het college van B&W de opdracht alle stappen te ondernemen die bijdrage tot uitvoering van dit initiatiefvoorstel.
Hiertoe heeft het college haar projectbureau ingezet, echter met de beperkte opdracht een ondernemer te vinden voor de uitvoering. Een opdracht die tot mislukken gedoemd was omdat dit initiatief voorstel niet echt een verdienmodel is gezien het feit dat de uitvoering voor een groot deel afhankelijk is van mensen die, om te beginnen, met behoud van uitkering hun diensten leveren. De benaderde ‘ondernemers’ bleken inderdaad niet de juiste kwaliteit, inzicht of ondernemerschap te bezitten om dit initiatiefvoorstel tot uitvoering te brengen. En het college heeft geen gehoor gegeven aan de suggestie vanuit de fractie van de ChristenUnie om te stimuleren dat er een stichting opgericht wordt die overeenkomstig de Stichting Praamvaren, de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het initiatiefvoorstel op zich kon nemen.
Inmiddels is het 2018 en is er in de herfst van 2017 niet proefgedraaid en is er ook geen zicht meer op een mogelijke uitvoering in 2018 omdat de gemeenteraad akkoord gaat met de reactie van de wethouder dat er geen ondernemer is gevonden die de uitvoering op zich wilde nemen en het project dus niet haalbaar is. Je moet het natuurlijk ook willen.
Maar zoals het er nu voorstaat zal Leeuwarden gedurende het jaar dat het de  Europese Culturele hoofdstad is:
  • Niet de gastvrije stad zijn die het zou kunnen zijn
  • Geen 50 – 60 mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt kennen die in dit, voor hen leer/arbeidsproject stappen
  • Niet een stap zet  die de toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking verbeterd
  • Geen bijdrage levert aan het duurzamer worden van de stad
  • Geen duurzame bijdrage creëert aan het streven naar een binnenstad vrij van  verbranding van fossiele brandstof 
Frits Rijpma en Hans van Reenen, fractie ChristenUnie gemeenteraad

Deel dit bericht

Labels: , , ,