Schriftelijke vragen over brand Wirdumerdijk/Waeze

Prostitutie-leeuwarden-7782vrijdag 29 september 2017 11:42

Afgelopen maandag 25 september brak er een felle brand uit in een bovenwoning op de Wirdumerdijk te Leeuwarden. Naar aanleiding van de berichten uit de media en de reactie van de wethouder stelden PvdA Leeuwarden en de ChristenUnie Leeuwarden gezamelijk de volgende schriftelijke vragen aan het college van Burgemeester en wethouders;

Geacht college,

Op grond van een motie van PvdA en ChristenUnie uit 2013 is het prostituees niet langer toegestaan te slapen op hun werkplek. Naar aanleiding van de korte brand aan de Wirdumerdijk op 25 september stellen deze partijen nu de volgende vragen:

1: Zijn de vervangende slaapplekken van de prostituees bij aanvang van deze regeling gecontroleerd op brandveiligheid? Zo nee, waarom niet?

2: Is het college bereid en in staat om samen met de exploitanten van de panden aan de Weaze en medewerkers van de Veiligheidsregio i.c. de brandweer afspraken te maken over regelmatige controles op het vlak van de brandveiligheid van de slaapplaatsen?

3: Is het bericht in de LC van 26 september correct waarin een zegsman meldt dat er tien of tientallen matrassen in dezelfde ruimte zijn aangetroffen? En als dit zo is, wat denkt het college hier aan te doen?

4: In hoeverre wordt er gecontroleerd of bewoning van panden in de binnenstad overeenstemt met de gegevens in de gemeentelijke basisadministratie?

Namens de fracties,
Partij van de Arbeid en ChristenUnie
Jelle de Visser en Frits Rijpma

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen over brand Wirdumerdijk/Waeze'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.