ChristenUnie Leeuwarden ongerust over jeugdzorg!

Kinderen op de fiets in bos.jpgzaterdag 21 januari 2017 21:19

Jeugdhulp nog niet op orde concludeert de Monitor Transitie Jeugd in haar jaarrapportage 2016. Ouders weten niet waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag, benodigde hulp wordt niet op tijd ingezet en er is een gebrek aan passende hulp.

Rapportages van onder andere de Kinderombudsman en de vele geluiden in de media over het niet goed functioneren van de jeugdhulp geven dat aan. Er is een terugloop te zien in het aantal meldingen, dit wordt mogelijk verklaard door “meldingsmoeheid” die is ontstaan. Daarbij willen ouders vaak pas melden als daarmee een oplossing voor hun probleem dichterbij komt.’

Toegang tot jeugdhulp

Ouders blijken vaak niet te beschikken over voor hen relevante informatie over de jeugdhulp. Uit een onderzoek van de Monitor Transitie Jeugd blijkt dat 65 procent van de ouders niet weet waar ze terecht kunnen met hun hulpvraag, bijna 80 procent weet niet hoe ze hulp aan moeten vragen en ruim 73 procent is niet goed geïnformeerd over de mogelijkheid om een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen.

In verschillende meldingen komt naar voren dat ouders het gevoel hebben de regie helemaal te verliezen, met name zodra de jeugdbescherming in beeld komt. Zij zouden meerbetrokken willen worden bij de hulpverlening, maar worden hiertoe niet in staat gesteld doordat de hulpverlening het over neemt.

Tijdig inzetten van hulp

Kinderen, jongeren en ouders moesten in 2016 soms lang wachten op het krijgen van passende hulp en ondersteuning. In de tussenliggende tijd gebeurde er niets. Ouders en jongeren gaven in verdiepingssessies van de Monitor Transitie Jeugd aan dat het kinderen, jongeren en gezinnen zou helpen als er in de tussenliggende periode iemand is die ondersteunt, meedenkt en in actie kan komen indien nodig.

De uitkomst van dit rapport is aanleiding voor raadslid Annemieke Hage om schriftelijke vragen aan het college te stellen over de situatie in de gemeente Leeuwarden. “Het is vaak lastig om de vinger op de zere plek te leggen, daarom adviseren wij een ieder die zich hierin herkent om een officiële klacht in te dienen bij de gemeente, zodat wij als raadsleden zicht hebben op wat er feitelijk door het college mee wordt gedaan en waar we aan de bel moeten trekken”.

Annemieke Hage (raadslid)
Hans van Reenen (fractiemedewerker)


Gestelde vragen aan college

Leeuwarden, 21 januari 2017

Geacht college,

Uit de jaarrapportage 2016 van de Monitor Transitie Jeugd blijkt dat de jeugdhulp op een aantal hoofdpunten nog niet op orde is.

De ChristenUnie heeft de volgende vragen hierover:

  1. In welke mate geldt deze constatering voor ons als gemeente Leeuwarden?
  2. Op welke punten gaat het in Leeuwarden nog niet goed?
  3. Welke maatregelen neemt de wethouder hierin?
  4. Is er in Leeuwarden ook een wachtlijst voor jeugdhulp en zo ja, is het mogelijk om wachtlijstbemiddeling in te zetten om de grootste knelpunten gedurende het wachten op te lossen?
  5. Gebeurt dit nu al en/of bent u bereid dit op te pakken?
  6. Zijn er klachten binnen gekomen over de transitie jeugdzorg en waar gaan deze klachten over en wat heeft u daarmee gedaan?

Namens de fractie van de ChristenUnie,
Annemieke Hage

« Terug