heropening voorloop locatie Ter Apel

Asielzoekerscentrum hokjes.jpg
Carlijn 2023
Door Carlijn Niesink op 11 maart 2024 om 20:30

heropening voorloop locatie Ter Apel

Ons hart gaat uit naar iedereen die vanwege oorlog of vervolging op de vlucht slaat en alles achter zich moet laten voor een onzekere toekomst. De ChristenUnie ziet het als onze plicht om te zorgen voor goede en menswaardige opvang. We zijn daarom positief over het feit dat dat de gemeente opnieuw medewerking wil verlenen aan het openen van een locatie om ontheemden een dak boven het hoofd te bieden.

Echter, het is een inhumaan en mensonterend wanneer je kinderen die uit een oorlogssituatie komen een nieuw trauma bezorgt. Dit waren stevige woorden die ik in mei 2022 sprak over de opvang in het WTC. Ook Unicef sprak zich kritisch uit over de toenmalige opvang: deze is schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen. Inmiddels is het maart 2024 en spreken we wederom over opvang in het WTC. Ditmaal niet over een noodopvang maar over een voorlooplocatie van Ter Apel.

In de brief die het college ons heeft gestuurd lezen we een aantal verbeteringen in de opvang ten opzichte van de situatie in 2022. Zo lezen we dat de units waar mensen in slapen nu een afsluitbare deur en een dak zullen hebben en daarnaast een koelkast en een tafel. Voorzitter, ondanks dat dit verbeteringen zijn, voldoet de locatie hiermee niet aan het minimum van wat menswaardig is. Er is meer nodig.

De verbeteringen nemen dus niet onze bezwaren niet volledig weg. We laten mensen verblijven in een hal zonder daglicht. Weggestopt in een unit. Natuurlijk kunnen mensen bij mooi weer naar buiten, maar we weten allemaal dat we helaas ook te maken hebben met weken dat het dagen achtereen de hele dag regent. Hoe zou u het vinden om dan in een hal zonder daglicht te moeten verblijven? Een overgroot deel van de gemeenteraad heeft zich in 2022 heel duidelijk uitgesproken: daglicht is essentieel voor een menswaardige manier van opvangen.

Daarnaast hebben wij ons ook altijd duidelijk uitgesproken over kinderen in het WTC: het WTC is geen geschikte plek voor kinderen om opgevangen te worden. Het doet dan ook pijn om te lezen dat dit toch ook nu wel weer het geval zal zijn. Want laten we eerlijk zijn: zodra de mogelijkheid er is, zullen er ook kinderen in de WTC-hallen worden geplaatst. Vaak horen we hierbij het argument dat ze elders slechter af zullen zijn. Maar voorzitter, als ChristenUnie willen we onder geen beding meewerken aan slechte opvangomstandigheden van kinderen. Wij zijn verantwoordelijk voor de keuzes die wij als gemeente maken.

Als ChristenUnie hebben wij altijd gestaan voor een menswaardige manier van opvangen. Hier zullen we ook altijd voor blijven staan. Daarom komen we vanavond met een motie die zich uitspreekt VOOR opvang maar TEGEN mensonwaardige manieren van opvangen. De uitgangspunten die wij daarbij de afgelopen jaren hebben gehad, zullen hierbij centraal blijven staan.

*de motie is na stemming verworpen, de verblijfomstandigheden zullen dus niet verbeteren.