Ondertekening programma Veilige Steden

veilige steden
Carlijn 2023
Door Carlijn Niesink op 11 maart 2024 om 20:50

Ondertekening programma Veilige Steden

Het is inmiddels zo’n 2,5 jaar geleden dat de ChristenUnie, VVD en CDA het initiatief namen om straatintimidatie bespreekbaar te maken. Er werden inspraakbijeenkomsten georganiseerd waarbij inwoners van verschillende leeftijden hun ervaringen deelden. Het waren indrukwekkende verhalen. We weten dat straatintimidatie een groot probleem is maar toch raken de verhalen telkens weer.

Alle inspraakreacties maakten duidelijk dat er flink veel werk aan de winkel was. Daarom diende onze fractievoorzitter Carlijn, samen met VVD Leeuwarden en CDA Leeuwarden een motie in. Een van de belangrijke punten uit deze motie is het aansluiten bij programma veilige steden. Daarnaast riepen we op om verschillende groepen, zoals de jongeren van Tienskip, actief mee te laten denken in de aanpak van straatintimidatie.

Inmiddels zijn er mooie stappen gezet en vandaag was de ondertekening van deelname aan het programma veilige steden. De taskforce, met daarin onder andere de ambtelijke dienst, politie, tumba, Tienskip en anderen hebben veel werk verzet. We zien uit naar een goede aanpak van straatintimidatie in Leeuwarden. Onze dank gaat uit naar iedereen die mee heeft gewerkt!