Begrotingsdebat 2024

begroting 2024
Carlijn 2023
Door Carlijn Niesink op 8 november 2023 om 19:50

Begrotingsdebat 2024

Voor wie zit jij in de politiek?

Die vraag kreeg ik afgelopen week. Het is een goede vraag die wij ons zo nu en dan moeten blijven stellen. Voor wie doen wij de dingen die wij hier doen. Wat is onze motivatie en hoe houden we onszelf scherp hierop. Dit zijn de mensen voor wie deze begroting impact heeft. Ik wil jullie vandaag meenemen in de verhalen van een aantal mensen waarvoor ik hier zit. De verhalen zijn echt, de namen zijn geanonimiseerd.

Ik zit hier voor Mirjam, ze is 11 en loopt vast. Waar ze eigenlijk bezig zou moeten zijn met haar laatste jaar op de basisschool zijn er nu grote zorgen. Haar ouders zochten hulp en kwamen bij het JET terecht. In plaats van kundig en snel geholpen te worden, ontstond er een traject waarbij het gezin van het kastje naar de muur werd gestuurd. Het duurde veel te lang voordat Mirjam de juiste hulp kreeg. Zoals Mirjam zijn er nog zoveel jongeren in onze gemeente. Kinderen en tieners die hulp nodig hebben maar hier te lang op moeten wachten. Er is extra budget voor de achterstanden bij het JET maar we kennen ook allemaal de krapte op de arbeidsmarkt dus hoe gaat geld ons helpen wanneer er geen mensen zijn? Vraagt dit niet om een radicale andere manier van werken, graag een reactie van de wethouder hierop.

Voorzitter, ik zit ook in de politiek voor Natasha. Een jong meisje waarvan de naaktfoto’s rondgingen op het internet. Ze raakte hierdoor beschadigd maar leert er nu over te praten. Veel ouders hebben geen idee hoe ze met hun kinderen over seksualiteit moeten praten, laat staan over grensoverschrijdend gedrag. Gelukkig zijn er elders in het land mooie initiatieven ontstaan om dit gesprek wel te voeren en daarom zullen we volgende week met een motie komen die oproept om als gemeente een faciliterende rol te spelen bij het project Nudes, waarbij ouders en kinderen aan de hand van een korte film in gesprek gaan met elkaar over seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Laten we ook Herman en Sabine niet vergeten. Een stel wat al hun hele leven moeite heeft om rond te komen. Ze werken beide maar het houdt qua salaris niet over. Sinds kort weten ze de wegen naar de gemeentelijke regelingen te vinden maar de hoeveelheid en de manier van aanvragen werkt beklemmend. Ze moeten, zo voelt het, hun hele hebben en houwen aan de gemeente laten zien voordat ze recht hebben op een regeling. Dat moet toch anders kunnen? Als ChristenUnie trekken we conclusie dat het minimabeleid zoals we dit in Leeuwarden voeren niet effectief is. Mensen blijven lang in de armoede, weten minimaregelingen niet te vinden en hebben te veel obstakels bij het doen van aanvragen. Hoe zorgen we ervoor dat mensen snappen hoe ze een aanvraag kunnen doen en wij ze adequaat helpen. Wat gaat de wethouder doen om nu eens effectief te werk te gaan.

Afgelopen week was ik bij de Buurvrouw & Buurvrouw winkel. Zij hebben een effectieve en concrete aanpak. We mogen blij zijn als gemeente met dit soort mooie initiatieven maar het kan toch niet zo zijn dat zij de mensen wel goed weten te bereiken en helpen en wij als gemeente niet. Laat de bureaucratie varen, help de mensen die het nodig hebben.

Voorzitter, dit zijn zomaar wat mensen waarvoor ik in de politiek zit. Zij en al die andere zijn het waarvoor wij hier zitten. Deze begrotingsbehandeling gaat om zoveel meer dan het vaststellen van cijfertjes want zoals mijn fractiegenoot tijdens een vergadering al opmerkte: de cijfertjes zullen wel kloppen. Omdat de begroting over zoveel verschillende zaken gaat, wil ik ook nog een aantal thema’s los aanstippen.

Als samenleving hebben we te maken met grote problemen rondom ongezond eten en drinken, hieruit volgend overgewicht en de maatschappelijke kosten, uitval en zorgen die daardoor ontstaan. Helaas is hier in de begroting niet of nauwelijks aandacht voor. Welke stappen is het college van plan om te zetten op het gebied van preventie en voorlichting. Denk daarbij aan samenwerking met supermarkten, horeca en onderwijs maar ook de pluktuinen in de verschillende Leeuwarden wijken.

Bevordering van het Fries wordt genoemd in het kader van cultuurbehoud. Het is echter niet minder belangrijk om elkaar gewoon te begrijpen en te verstaan. Bij laaggeletterdheid gaat het dus niet alleen om het Nederlands, ook om het Fries. Denk hierbij aan de zorg en de rechtspraak.  Ziet het college mogelijkheden om ook hier op in te spelen en zo ja op welke manier?

Net als andere partijen vragen wij ook aandacht voor voldoende laadpalen dus hierop zullen wij ons aansluiten bij eerder genoemde initiatieven. Ook delen wij de wens met D66 om goed te kijken naar de ontwikkelingen in Middelsee en de eventuele mogelijkheid voor een openlucht zwembad in deze nieuwe wijk.

We zitten hier in de politiek voor onze inwoners, voor Mirjam, Natasha, Herman en Sabine en al die anderen. En als we er als gemeente Leeuwarden echt voor hen willen zijn, dan moeten we een dienstbare gemeente zijn. Een gemeente die proactief is, een gemeente die werkt vanuit vertrouwen, een gemeente die de kloof tussen overheid en inwoner wil verkleinen. Daarbij moeten we niet alleen oog hebben voor hen die het hardste schreeuwen maar juist ook voor degene die langzaam afhaakt. Die het vertrouwen verliest. We roepen het college dan ook op om met een gedegen en gedragen plan te komen voor de verbetering van de dienstverlening. We zien uit naar het plan in januari maar willen ook weten: weten we het maatschappelijk middenveld goed te ondersteunen, niet alleen met geld maar ook met kennis zodat mensen ook in hun wijk en buurt mee blijven doen.

Voorzitter, als ChristenUnie geloven we in de samenleving, in de kracht van de Mienskip, in zorgzame gemeenschappen. Dat is waarom wij als fractie van de ChristenUnie hier zitten. Ook het komende jaar zullen wij weer ons uiterste best doen om op te komen voor degene die onzichtbaar lijkt te zijn, om recht te doen aan wat krom is en om zo een waardevolle bijdrage te hebben in deze raad. Niet voor onszelf maar voor onze inwoners, wie ze ook zijn en waar ze ook vandaan komen.