Motie intakegesprek prostitutie

Prostitutie 3.jpg
Carlijn
Door Carlijn Niesink op 1 december 2021 om 23:00

Motie intakegesprek prostitutie

Vanavond werd er door onze fractievoorzitter een motie ingediend over de invoer van een verplicht intakegesprek voor prostituees. 

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. Benieuwd naar de bijdrage van Carlijn? U leest hem hieronder. 

Voorzitter,

Vanavond dienen we als ChristenUnie en PvdA, samen met de VVD, Gemeente Belangen, GroenLinks en de FNP deze motie in. Een motie die een lange weg heeft afgelegd. Of althans, misschien niet zozeer de motie maar wel het proces eraan vooraf. Ik ben dan ook geneigd om te zeggen: eindelijk dienen we hem in! Drie en een half jaar geleden spraken we met onze toenmalige burgemeester Crone al hierover en nu ligt de motie dan eindelijk voor.

De afgelopen maanden hebben we meerdere experts en hulpverleners gehoord over de aanpak van misstanden binnen de prostitutiebranche.Want dat is misschien ook wel goed om direct aan te geven: het gaat ons er vanavond niet om, om te bediscussiëren wat we als partijen van prostitutie vinden. Het gaat ons om het aanpakken van misstanden zoals mensenhandel en uitbuiting. 

Tijdens de drie verschillende sessie hebben we meerdere malen kunnen horen dat een intakegesprek kan bijdragen aan de aanpak van de misstanden. Nee, het is geen zaligmakend middel wat alles direct oplost maar het is wel een stap, wat ons betreft een belangrijke stap. Een intakegesprek heeft meerdere elementen in zich. Enerzijds kunnen de sekswerkers gewezen worden op hun rechten en plichten. Zo kan gecontroleerd worden of ze staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie en bij de kamer van koophandel. Tegelijkertijd kunnen zij voorlichting krijgen over veilig werken maar ook over eventuele uitstap programma’s. 

Een ander belangrijk element bij de intake is het herkennen van signalen rondom mensenhandel en uitbuiting. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat de kans op uitbuiting en mensenhandel afneemt in Leeuwarden en de sekswerkers in een zo veilig mogelijke omgeving kunnen werken. Daarom wil ik nogmaals het doel van deze motie benadrukken: het opwerpen van drempels voor hen die kwaad willen. Door middel van deze motie en de uiteindelijke intake dragen we bij aan de strijd tegen mensenhandel en uitbuiting.

Voorzitter, ik kom zo bij het dictum maar allereerst wil ik mijn dank naar de mede-indieners uitspreken en ook in het bijzonder naar de griffie in de persoon van Patrick, hij heeft veel gedaan in dit traject, mede in de organisatie van de conferentie met Groningen.  De griffie doet veel en belangrijk werk voor ons als raad en de dank naar hen mogen wij als raad ook wel eens uitspreken dus bij deze!

Dan nu het dictum:

Wij roepen het college op

  • te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor de invoering van een intakegesprek, vergelijkbaar met dat van Groningen, inclusief bijbehorende pas voor prostituees,
  • de uitkomsten van dit onderzoek te presenteren aan de raad voor het verkiezingsreces van 2022

Tot zover voorzitter, dank u wel.

Bijlagen

Deel dit bericht