Werkbezoek Omrin - Ons afval een Ikea product?

Omrin1.jpg
Rob
Door Rob Heijman op 16 november 2018 om 20:00

Werkbezoek Omrin - Ons afval een Ikea product?

Afgelopen donderdagavond 15 november was ik, samen met andere raadsleden en fractieondersteuners van de gemeente Leeuwarden, uitgenodigd voor een werkbezoek bij Omrin. Bij Omrin, fries voor kringloop, kregen wij een kijkje in de keuken van de verwerking van ons afval. Afval is niet alleen ‘gewoon afval’, maar krijgt bij Omrin op Ecopark de Wierde voor een groot gedeelte een nieuw bestemming. De ontwikkeling om restafval te gaan hergebruiken gaat sneller en sneller.

Na ontvangst door de directie kregen wij een presentatie van wat Omrin allemaal doet en wil gaan doen in de toekomst. Mooi om te zien hoe Omrin, als een fries afvalverwerkingsbedrijf, uitgegroeid is tot een landelijk vooroplopend afvalverwerkingsbedrijf. Verder is Omrin ook actief met vele bedrijven en gemeenten in Friesland oplossingen te zoeken om te komen tot een circulaire economie (= hoe kunnen we afval, van al onze dagelijkse producten, weer opnieuw als grondstof voor nieuwe producten maken).
Mooi om te zien is dat Omrin veel doet aan nascheiden van ons particulier afval. Waar in veel andere gemeenten plastic, drankenkartons en blik bij de mensen thuis gescheiden moet worden van het afval en daarna apart opgehaald wordt. Nu haalt Omrin alles in 1 keer op en sorteert dit zelf met mooie slimme machines in Heerenveen, deze methode is goedkoper.
Nieuw en verbazingwekkend vond ik het zien van de plastic sorteermachine, hoe verschillende soorten plastic worden van elkaar gescheiden. Met een verlichtingstechniek wordt de plastic herkent en van de lopende band afgeblazen. Aan het einde van deze sortering is er nog een laatste controle die door mensenhanden wordt gedaan. Hoe schoner het plastic en hoe beter de diverse plastic kunstoffen gesorteerd zijn, des te beter er nieuwe producten van gemaakt kunnen worden.
In het voorjaar van 2019 zal een bedrijf starten, als buurman van Omrin in Heerenveen, met het maken van plastic onderdelen, van ons plastic afval. Dit bedrijf levert ook al producten aan bijvoorbeeld Ikea (Ikea heeft de missie om vanaf 2030 alleen maar producten te verkopen gemaakt uit herbruikbaar afval).

Tijdens de rondleiding geweldige dingen gehoord en gezien zoals;

  • Biogas opgewekt door vergistingsproces van het afval. Dit biogas wordt als brandstof gebruikt voor het wagenpark en aan het gasnet geleverd voor andere friese bedrijven.

  • Als het gas, tijdens de continue controles, niet goedgekeurd is gebruiken ze het voor eigen hun elektriciteitsopwekking.

  • Restafval (dit wordt daar verstaan onder restafval) dat wordt verbrand bij REC Harlingen, levert weer elektriciteit aan het elektrische net.

  • Bodemas, wat overblijft na verbranding, wordt schoon gewassen van giftige stoffen weer hergebruikt in de wegenbouw en betonindustrie.

Punt van aandacht bij dit werkbezoek is dat er nog veel GFT-afval (groente, fruit en tuinafval) in ons afval zit. Dit is zo’n 30% van het overgebleven restafval (na de scheiding van kunstoffen, blik en drankkartons) en dit zal worden verbrand. Er zal meer betaald moeten worden als er veel gft-afval bij het afval zit. Want gft is moeilijk te scheiden en zal ook verbrand worden. Vanaf 2019 moeten gemeenten extra gaan betalen voor het afval dat verbrand wordt. Voor elke 1000kg zo’n €30,- extra, door de nascheiding bij Omrin zal dat voor de gemeente Leeuwarden rond de €15,- zijn.

Komende periode gaan we het nieuwe afvalbeleid in de gemeenteraad bespreken. We zullen keuzes moeten maken waarbij de afvalscheidingspercentage nog beter wordt in onze gemeente. Als we als gemeente en burgers beter ons afval scheiden, dan kunnen we ook ons afval weer beter gebruiken om er nieuwe producten van te maken. Ik vind het belangrijk dat steeds een groter deel van ons afval herbruikbaar wordt voor nieuwe producten en bijna niets meer verbrand wordt.
Helpt u mee?

Deel dit bericht

Labels: , , , ,