Motie ‘kinderpardon’

Motie kinderpardon
Carlijn
Door Carlijn Niesink op 19 september 2018 om 20:45

Motie ‘kinderpardon’

Vanavond heb ik in de gemeenteraad een motie (vreemd aan de orde van de dag) ‘Kinderpardon’ ingediend. En mijn motie samen met D66, PAL/GroenLinks en PvdA is aangenomen met 22 voor en 11 tegen. Voor mijn motivitie van deze motie:

Voorzitter,

Vandaag dienen wij als ChristenUnie, samen met onze collega’s van D66, Pal GroenLInks en de PvdA deze motie in. Afgelopen weken is er veel in het nieuws gesproken over de twee kinderen Lily en Howick die in Nederland zijn opgegroeid en waarvoor uitzetting dreigde naar Armenië.

Terwijl deze twee kinderen groots in het nieuws kwamen zijn er naar schatting nog zo’n 400 kinderen in Nederland die in soortgelijke situatie zitten. Kinderen die allemaal langer dan 5 jaar in in Nederland verblijven, hier vrienden krijgen, de Nederlandse taal spreken en integreren in onze samenleving. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het uitzetten van kinderen die langer dan 5 jaar in Nederland verblijven en hier goed zijn aangepast in de maatschappij ernstig worden geschaad in hun ontwikkeling. 
Het mag duidelijk zijn, het uitzetten van kinderen die geworteld zijn in onze samenleving is onmenselijk. 

Deze naar schatting 400 kinderen verschijnen niet allemaal in de media. We weten niet wie ze zijn, ze krijgen geen gezicht en geen stem. Daarom kiezen wij ervoor om voor deze kinderen de stem te zijn. Een stem die oproept tot bijvoorbeeld een soepeler meewerkcriterium waardoor er meer kinderen in aanmerking komen voor het kinderpardon.

Daarom luit het dictum van deze motie ook als volgt: 
Wij verzoeken het college om bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerkcriterium van het Kinderpardon

Dank voor uw aandacht

Lees hier de motie

Deel dit bericht