Te gast in Zuiderburen

Zuiderburen 13062018-2
Rob
Door Rob Heijman op 16 juni 2018 om 21:00

Te gast in Zuiderburen

Afgelopen week ben ik bij een wijkpanel conferentie geweest in Zuiderburen. Met mooie en belangrijke thema’s zoals groen- en maaibeleid, speelvoorzieningen in  de buurt, inzet wijkpanel budget. Met het laatste, kunnen burgers zelf initiatieven voor de eigen wijkbewoners realiseren.

Hiermee begon ook de vergadering om 20.00 uur, wat is de stand van zaken, wat kunnen en mogen we nog uitgeven de komende periode. Een vuistregel is dat minimaal 30% van het jaarlijkse budget in datzelfde jaar besteed moet worden, maximaal 70% hiervan moet in hetzelfde jaar gereserveerd worden aan een initiatief die binnen 4 jaar gerealiseerd moet worden. Het wordt mij duidelijk, tijdens deze avond, dat er mooie initiatieven gerealiseerd zijn en er ook nog aankomen. Initiatieven van speelplaatsen tot eetbare-pluktuinen.
Mooi dat bewoners hierin hun eigen ideeën en wensen kunnen realiseren.

Een ander onderwerp, wat zeer actueel is in onze gemeente, is het veranderende maaibeleid. Sinds dit jaar heeft de gemeente het maaibeleid flink veranderd, dit werd toegelicht door twee ambtenaren van de gemeente. Het nieuwe maaibeleid heeft twee belangrijke doelen. 1. Meer biodiversiteit in de gemeente Leeuwarden. 2. Kostenefficiëntie op inzet. Op deze avond, maar ook dagelijks zichtbaar in de gemeente, valt mij op dat het eerste goed lukt. Mooie bermen met diverse wilde bloemen, waar de bijen en vlinders gelukkiger van worden.

Maar bij het tweede punt schort er nog flink wat aan, blijkt deze avond uit de reacties van de +/- 30 aanwezige bewoners. Van verstopte goten met riet, tot speelvelden met een halve meter gras/bloemen. Van boze reacties tot reacties met opbouwende kritiek. De ambtenaren geven meteen aan, dat er een valse start was bij aanvang van het nieuwe maaibeleid. De beoogde machines voor het nieuwe maaibeleid, waren nog niet direct inzetbaar. Conclusie aan het einde van dit onderwerp is, dat de er een schouw, rondgang door de wijk, gaat plaatsvinden met wethouder en de betreffende ambtenaren om de bekritiseerde locaties te beoordelen en hier structureel een oplossing voor te vinden. Dit lijkt mij het minimale wat de gemeente kan doen op dit moment.

Veelvuldig werd er deze avond gewezen op het gemeentelijk telefoonnummer ‘14058’ om klachten en (overlast-)meldingen door te geven.

Het slot onderwerp was de speelplaatsen in de gemeente. Uitleg over het huidig beleid en het nieuwe beleid wat in 2019 komt. Vanuit nieuwe beleid is er straks geen direct budget meer beschikbaar voor nieuwe speeltoestellen. Dit doordat er de afgelopen decennia minder kinderen zijn. Vroeger waren hem 4,5 kinderen per gezin, tegenover gemiddeld 1,8 kinderen per gezin nu. Speeltoestellen zullen in de toekomst betaald moeten worden uit wijken- en dorpen budget.

De avond eindigde om 22.45 uur, hulde aan de bewoners en ambtenaren die tot dit late tijdstip aanwezig waren. Concluderend vind ik dat er mooie initiatieven in de wijk Zuiderburen ontwikkelen, en met de kritiek op het maaibeleid deze avond wordt een goed vervolg gegeven, in de vorm van een rondgang door de wijk met wethouder en ambtenaren.

Ps.
Mocht u ons, fractie ChristenUnie, eens missen op een wijken- of dorps bijeenkomsten. Laat het ons weten, wij weten namelijk niet alle data van bijeenkomsten, maar wij willen graag aanwezig zijn bij jullie!

Deel dit bericht

Labels: