Beschouwingen collegeprogramma

Frits in de raad
Frits
Door Frits Rijpma op 17 januari 2018 om 20:57

Beschouwingen collegeprogramma

Vanavond besprak de raad het collegeprogramma. Ik sprak namens de ChristenUnie uit dat zij zich altijd constructief en kritisch zal opstellen. En dat we uitzien naar een spannende en belangrijke periode voor onze mooie gemeente, maar ook juist dat het spannend is voor mensen met een achterstand en een hulpvraag.

Enkele punten van mijn beschouwing namens de ChristenUnie;
- Mooi dat in 2018 de minimaregelingen blijven bestaan.
- Als er werk is, je kunt werken moet je werken en uit de bijstand. Prima. Is nodig om de solidariteit tussen werkende en uitkeringsgerechtigden. 
- Beweegbare Prins Hendrikbrug is vervallen. Volgens mij beloofde een meerderheid van dit college het nog tot de verkiezingen. ChristenUnie was anderhalf jaar geleden al realistisch.
- De dorpsscholen, dit beloofden we allemaal in Weidum dat ze open zouden blijven maar eenmaal aan de macht buigt het college zich over mogelijkheden. Hoe bestaat dat?
- Samenwerking Harmonie en Neushoorn niet afwachten maar afdwingen en gaan voor een taakstellende begroting!
- Voor het veiligheidsbeleid missen we structuur en regelmaat en er is geen extra geld in de strijd tegen ondermijning.
- Weinig nieuwe feiten (los van de financiën) maar toch worden er maatregelen aangekondigd die voor instellingen als Wellzo en Amaryllis vergaande gevolgen hebben. De vraag is op basis van welke analyse? Wat is er tot nu toe fout gegaan en wat zal het uitmaken als de gemeente zelf meer regie krijgt, zal het dan beter pakken?
- De ChristenUnie heeft de afgelopen raadsperiode keer op keer gepleit voor het principe van 1 kind(gezin), 1 plan, 1 regie.  Een begrip dat nu helemaal niet terug komt, terwijl daarin gekoppeld aan meer samenwerking het grootste bezuinigingseffect zit zonder verlies van kwaliteit.
- Financiën, komt nog uitgebreid aan de orde maar voor nu; Wat als de lobby voor meer geld in Den Haag mislukt, redt het college het dan met de bezuinigingen die er nu voorgesteld worden?
- In het vorige collegeperiode zijn er diverse bijeenkomsten geweest met betrekking tot het afvalbeleid. Welke koers wil het nieuwe college met het afvalbeleid gaan uitzetten? Diftar en andere manieren van afval inzamelen hebben we beproeft. Aangezien er een doelstelling staat voor 2020, zal het college dit jaar al iets moeten, om in 2020 de doelstelling te halen. Wat is uw idee?
-‘academisch’klimaat is prachtig, maar laten we vooral de MBO's, die ook ruim vertegenwoordigd zijn in onze gemeente en waar veel 'eigen' kinderen naar toe gaan niet vergeten. De 'academici' trekken uiteindelijk veelal en helaas weg uit onze provincie en de MBOjongeren blijven veel vaker in onze gemeente wonen en hebben we juist nodig voor het levend houden van onze gemeente. Een stevig plan graag!
- De Mienskip zal zelf veel moeten doen. Ik mis een stimulerende en uitnodigende tekst voor vrijwilligers. Ik denk aan Humanitas, dorps-, sportclub en wijkvrijwilligers. Uit de kerken al die vrijwilligers van Present (in 2107 650!) het aanloophuis voor thuisloze, schuldhulpmaatjes en de voedselbank. En al die anderen die belangenloos deze gemeente draaiende houden. Wees daar maar trots op!

Veel wensen en hopen in dit ambitieuze programma. Jammer dat de ChristenUnie niet in dit college zit. Dan hadden we aan dat hopen 'Bidden' kunnen toevoegen. Dat was mooi geweest. Overigen zullen we dat ook nu doen. Voor deze mooie gemeente, college en gemeenteraad!

De ChirstenUnie zal zich altijd constructief en kritisch opstellen, en wij zien uit naar een spannende en belangrijke periode voor onze mooie gemeente, maar ook juist spannend voor de mensen met een achterstand en een hulpvraag.

Deel dit bericht

Labels: ,