Kerst 2017

ChristenUnie_Kerstbeeld_2015.jpg
Frits
Door Frits Rijpma op 19 december 2017 om 09:31

Kerst 2017

Het jaar 2017 loopt ten einde. Een bewogen politiek jaar. Gemeentelijke herindeling, verkiezingen, financiële zorgen in het sociaal domein (Jeugdzorg, Bijstand en WMO) en Culturele Hoofdstad met al haar kansen en vragen wierp haar schaduw nadrukkelijk vooruit.
We hebben veel redenen om dankbaar terug te zien. De herindeling met Leeuwarderadeel en een mooi stuk van Littenseradeel maakt de gemeente Leeuwarden mooier en diverser. We wonen in een mooie gemeente met een sterke stad, 35 mooie dorpen en veel natuur. Landbouwgrond, weidegebieden en veel (werk en recreatie) water. Een prachtige gemeente om in te werken, te wonen en te recreëren.

De verkiezingen leverde de ChristenUnie ruim driehonderd extra stemmen op! We voelen ons hierin gezegend. We mochten de opgaande lijn vasthouden. De ChristenUnie wil het komende jaar -meer dan ooit is hulp van onze leden nodig- werken aan een betere gemeente voor alle mensen. Rechtvaardig en eerlijk. Rentmeesterschap en naastenliefde. In ons verkiezingsprogramma ging om ménsen! Daar gaan we werk van maken.

Maar bovenal willen we biddend werken, de Bijbel in de hand en in de wetenschap dat ons heil niet in de politiek of in onze gemeente maar bij Hém te vinden is. God kwam in Jezus op aarde in de kerstnacht. Niks romantisch aan, hij kwam om voor onze zonden te sterven. Aan Hem alle dank, eer en glorie.

Fijne kerstdagen en een gezegend nieuw jaar.
Frits Rijpma

Deel dit bericht

Labels: ,