Subsidie groeit blijkbaar aan bomen

Top 10banner
Rinze Martine Wursten
Door Rinze Bos, Martine Wursten op 16 november 2017 om 10:00

Subsidie groeit blijkbaar aan bomen

Absurd hoge bedragen voor studentenwoningen


“€420 is een schappelijke huurprijs voor studenten in Leeuwarden. Het ligt onder het landelijk gemiddelde en bovendien kan men met deze prijs ook nog huursubsidie aanvragen.’’ Dit zei toenmalig wethouder Diks (PAL GroenLinks) toen ik haar vroeg of zij deze huurprijs niet wat te hoog vond voor studenten. Studenten krijgen immers tegenwoordig geen
studiefinanciering meer en dan is een prijs van €420 per kamer in Leeuwarden niet aantrekkelijk. Betaalbare studentenhuisvestiging is goed voor studenten en relevant voor de hele stad.

Gemeentebeleid werkt stijgingen in de hand
Het is sinds een aantal jaren niet meer mogelijk om buiten het centrum van een huis een studentenhuis te maken. Ergens is dat te begrijpen maar waar de gemeente tekortschiet is het zoeken van een alternatief. De afgelopen jaren is het aantal kamers in Leeuwarden bij lange na niet zo hard gegroeid als het aantal studenten en dat zorgt voor vele hogere prijzen dan 5 à 6 jaar geleden.
De enige studentenhuizen die de afgelopen jaren wel zijn gebouwd, zijn campussen met studio’s met een eigen voordeur zodat er huursubsidie kan worden aangevraagd.

Huursubsidie komt terecht bij pandjesbaas
Op dit moment bouwen aannemers ‘studio’s’ die niets meer zijn dan een kamer met een wc, douche, aanrecht en een combimagnetron. Dit doet men omdat door het hebben van een eigen voordeur huursubsidie aangevraagd kan worden en daardoor de huurprijs rustig €150hoger kan dan redelijk is. Huursubsidie zorgt er in deze gevallen dus niet voor dat mensen die het krap hebben toch nog een huisje kunnen huren, maar dat een verhuurder €150 meer kan verdienen aan een kamer die dat niet waard is.

Meerdere studenten in één huis
Alleen studenten die graag alleen willen wonen lijken geholpen te zijn met deze aanpak. Zij krijgen huursubsidie, maar in werkelijkheid is dit een wassen neus omdat zij dit bedrag vrijwel 1 op 1 kunnen overmaken aan hun huisbaas. Het enige argument dat ik hiervoor heb gehoord was een onderzoek van de gemeente waaruit bleek dat een meerderheid van de studenten graag een individuele woonruimte heeft. Uit mijn eigen onderzoek bleek ook dat een meerderheid van de studenten graag een Ferrari voor de deur heeft, maar toch zie ik maar weinig Ferrari ‘s in Leeuwarden. Moeten we dan maar een gesubsidieerde Ferrari-dealer opzetten met een verkoper die aanspreekt tot studenten en je tegemoetkomt met een biertje in de hand? Dit lijkt absurd maar is eigenlijk wat er gebeurt op het gebied van studentenhuisvesting en alleen de dealer/verhuurder wordt er beter van. Studenten zijn prima in staat om huisvesting te delen. Dit is voor henzelf goedkoper, het verlaagt de druk op de woningvoorraad en er wordt geen subsidie uitgekeerd aan studenten die best hun eigen broek op kunnen houden. De inzet van de gemeente op individuele woonruimte is dus simpelweg in ieders nadeel.

Wat moet er veranderen?
De gemeente moet in de prestatieafspraken opnemen dat de woningbouwcoöperatie meer betaalbare studentenhuisvesting gaat faciliteren. Daarnaast moet er ruim baan gemaakt worden voor elke ondernemer die studentenhuisvesting wil faciliteren. In de meest ideale situatie gebeurt dit zonder dat er gebruik gemaakt wordt van huursubsidie, maar dat is een latere zorg. Deze twee maatregelen waar ik voor pleit zijn kostenneutraal en hebben slechts te maken met politieke wil. Deze is er niet omdat veel te veel studenten niet stemmen en daardoor niet vertegenwoordigd zijn. Ik wil van harte alle studenten oproepen om op een partij te stemmen die de problemen van de studenten goed in beeld heeft en daar wat aan wil doen.

Getekend:
Rinze Bos en Martine Würsten
Kandidaat raadsleden ChristenUnie

Deel dit bericht

Labels: , , ,