Doen we wel genoeg?

Top 10banner
HansvR hayo
Door Hans van Reenen, Hayo Douwstra op 9 november 2017 om 12:55

Doen we wel genoeg?

Leeuwarden is zoals bekend, al sinds jaar en dag een stad met een boven gemiddeld aantal inwoners dat een beroep moet doen op de bijstand. Dat ligt uiteraard niet alleen aan deze mensen met een mogelijke afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook aan de sociaal economische positie van de stad in het Noorden. Een recessie treft ons landsdeel nu eenmaal altijd harder dan de Randstad. Dat betekent echter ook dat hier een voortdurende opgave ligt voor een college van B&W en een gemeenteraad om hier verbetering in te brengen. En de vraag is dan ‘doen we genoeg’ of kunnen we nog meer doen? Gezien het hoge aantal werkloze burgers in de bijstand is het gerechtvaardigd nee te zeggen op de vraag of we genoeg doen en vast te stellen dat we er best een schepje bovenop kunnen doen.

Leeuwarden heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de totstandkoming van de ‘Campussen’ (Dairy, Water, University, Energy) en het wordt nu tijd om te kijken wat deze Campussen Leeuwarden kunnen opleveren aan nieuwe, vernieuwende bedrijvigheid, en dan bedoelen we niet alleen aan High Tech banen maar juist ook die banen waarvoor lager
geschoold personeel nodig is.

De problematiek van werk/werkloosheid is niet alleen een opgave voor burgers en hun bestuur. Het lijkt ons dan ook goed om het bedrijfsleven te vragen hoeveel banen zij in principe bezitten waaraan werkzoekenden een grote behoefte hebben. Wat de doorstroomsnelheid bij dit type banen is en te kijken of het mogelijk is om samen met het bedrijfsleven een plan te maken om mensen uit de bijstand gericht op te leiden voor deze banen.

Het zou in onze ogen ook niet gek zijn om aan het bedrijfsleven te vragen hoeveel stageplaatsen zij beschikbaar willen stellen voor statushouders om deze daarbij in de gelegenheid te stellen een beeld te krijgen van het Nederlandse bedrijfsleven, wat er verlangd wordt, de taal te leren en een netwerk op te bouwen. Met andere woorden, hun tijd in Nederland door te brengen op een wijze die bij mogelijke terugkeer zijn vruchten afwerpt in het thuisland.

De gemeenteraad heeft deze zomer unaniem een initiatiefvoorstel van de ChristenUnie aangenomen dat in 2018  duurzaam vervoer moet realiseren voor, in de eerste plaats mensen met een fysieke beperking. Een vervoersplan met Eko-cars waarvoor 50 a 60 chauffeurs nodig zijn die met behoud van uitkering hier een leer-arbeidstraject willen volgen. Vooralsnog, moeten we helaas constateren, loopt de gemeente niet zo hard om die potentiële chauffeurs uit hun bestand te selecteren.

En dan nog dit. Het is natuurlijk van de gekken dat Leeuwarden een groot aantal werkeloze mensen in haar kaartenbak heeft zitten terwijl in de buurgemeente 12 km. verderop een bedrijf op grote schaal werknemers uit Polen en Roemenië moet inhuren en daarvoor zelfs huisvesting koopt. Daar zou toch ook een match te maken moeten zijn! Nu de ministers van sociale zaken van de E.U. daarover een akkoord hebben gesloten zullen buitenlandse werknemers tenslotte hetzelfde loon moeten gaan verdienen als hun Nederlandse collega’s.

Hayo Douwstra en Hans van Reenen
Fractie ChristenUnie gemeenteraad Leeuwarden

Deel dit bericht

Labels: ,