Mensenhandelaren vrij spel in Leeuwarden?

Prostitutie-leeuwarden-7782
Carlijn
Door Carlijn Niesink op 26 oktober 2017 om 21:16

Mensenhandelaren vrij spel in Leeuwarden?

De Weaze in Leeuwarden, op papier een goed georganiseerde prostitutiestraat. Toch blijkt er in de realiteit nog veel mis te zijn. Als je daarbij de cijfers neemt van de nationaal rapporteur mensenhandel, die stelt dat er jaarlijks ongeveer 6250 mensen slachtoffer zijn van mensenhandel in Nederland, dan roept dit de vraag op welke rol Leeuwarden heeft en hoeveel van die slachtoffers in Leeuwarden zitten.

Op de Weaze is er nauwelijks controle op welke vrouwen er werken en onder welke omstandigheden. Natuurlijk is en blijft het te controleren of de vrouwen vrijwillig op de Weaze werken maar veel verhalen geven aan dat dit niet zo is. Het is van groot belang dat we er alles aan doen om zicht te krijgen op de omvang van mensenhandel op de Weaze. Een aantal vrouwen die het gered heeft om uit de prostitutie stappen geven aan dat er vele vrouwen in Leeuwarden aan het werk zijn met een pooier die hen uitbuit. Daarnaast zijn er ook gevallen bekend van vrouwen die onder andere voorwaarden naar Nederland en Leeuwarden zijn gekomen maar hier in de handen van mensenhandelaren vallen en achter de ramen verdwijnen.

Momenteel is er slechts een handjevol vrouwen die ingeschreven staan in de gemeente, belasting betaalt en eigen woonruimte heeft. Iedereen die in Nederland werkzaam is dient belasting te betalen. Dit is niet alleen een last maar het brengt ook voordelen met zich mee. Door ingeschreven te staan en belasting te betalen bouwt men ook rechten op. Rechten die, mocht een vrouw in de positie zijn om uit de prostitutie te stappen, goed van pas komen. Doordat de vrouwen momenteel onzichtbaar in Leeuwarden aanwezig zijn is het ook moeilijk om vat te krijgen op eventuele misstanden zoals mensenhandel en gedwongen prostitutie. Als ChristenUnie vinden we dit onacceptabel. Daarom pleiten wij er voor dat er meer en beter zicht komt op wie de vrouwen zijn en of ze op de hoogte zijn van hun rechten en plichten.

Doordat er in Leeuwarden een grote doorstroom plaatsvindt is het niet voldoende om slechts een aantal keren per jaar te controleren. Vrouwen zitten soms een aantal weken tot een paar maanden achter de ramen in Leeuwarden. Juist deze groep, de vrouwen die slechts kortdurend aanwezig zijn, zijn kwetsbaar. Vaak is het zo dat voordat deze vrouwen goed in beeld zijn, ze al weer worden verplaatst naar een andere stad waardoor de hulpverlening en overheid slecht grip krijgt op deze groep en mensenhandelaren vrij spel lijken te hebben.

We hebben in Leeuwarden een deskundige organisatie om de slachtoffers van mensenhandel te begeleiden namelijk Fier. Daarnaast zijn er andere organisaties werkzaam op de Weaze zoals het Leger des Heils. Om deze organisaties zo goed mogelijk hun werk te laten doen dient de gemeente nog grote stappen te zetten in de handhaving van de wet en regelgeving op de Weaze.

Want in Leeuwarden maar ook daarbuiten zou mensenhandel niet mogen bestaan.

Deel dit bericht

Labels: , , ,