Bijdrage jaarstukken 2015

FritsRwoensdag 13 juli 2016 17:37

Voorzitter,
Oppositiepartijen moet juist kritisch zijn op het beleid van het zittende college. Dat zijn we: positief kritisch, dat beloofde de CU bij de start van dit college. En dat zijn wij in 2015 en afgelopen weken bij de behandeling van deze jaarstukken ook zeker geweest.

Voorzitter,

De CU beloofde haar kiezers voluit christelijke politiek. We bekijken de jaarstukken dus met de bril van de belofte aan onze kiezers. De CU beloofde haar kiezers volop christelijke politiek. En dat geven we invulling door:

– rentmeesterschap (de begroting, duurzaamheid, beheer en veiligheid op orde);

– Het ontwikkelen van talenten op elk niveau bij werk en scholing;

- en naastenliefde, omzien naar elkaar. Geen holle woorden, maar er echt werk van maken. Opkomen voor de mensen die het alleen niet redden in deze liberale maatschappij van zelfredzaamheid en eigen belang. Vóór samenleven en tegen de tweedeling van mensen die het zelf wel maken en mensen die kennelijk afvallen.

Met die bril op hebben we steeds kritisch meegedacht met het college.

We kunnen instemmen met de jaarstukken over 2015.

Over de ingediende moties :

Nu een wat ander geluid.

Voorzitter, we leven in het meest welvarende en rustigste werelddeel in één van de rijkste landen ter wereld. En nog wel In de mooiste provincie. En als klap op de vuurpeil ook nog in de mooiste gemeente van die prachtige provincie.

Een goed georganiseerde gemeente met veel goed bereikbaar onderwijs, goede medice voorzieningen, prachtige watersport dorpen en met geweldige natuur (de oude venen). Eens stad met een prachtig en levendig centrum. Een gemeente die met vallen en opstaan wil omzien naar mensen in nood. Dat geld voor de eigen bewoners én voor vluchtelingen die hier tijdelijk ook met hulp van veel vrijwilligers een plek konden vinden. Een gemeente waar onafhankelijk recht wordt gesproken en waar je zonder angst voor corruptie naar de politie kun gaan als dat nodig is. Een gemeente met een bekwaam en eerlijk bestuur. Met kundige ambtenaren, raadsleden en een kundig college van B en W, met hart voor de zaak (de burgers waarvoor ze zijn aangesteld).

In 2015 is er heel veel goed gegaan in onze gemeente.

Natuurlijk blijven er zorgen, dat zien we ook terug in de jaarcijfers 2015. Ik noem een aantal in willekeurige volgorde.

De schuldpositie van de gemeente. De risico's die we lopen vooral met de grondexploitatie, de overlast tijdens festivals en in het centrum van stad en de Groene ster. Gevoel van Onveiligheid en overlast drugs en geweld. Jeugdoverlast en Werkeloosheid en jeugdarmoede.

En niet te vergeten De doorwerking van de decentralisaties voor de burgers die er gebruik van maken. Dat blijft onze aandacht vast houden.

Voorzitter ook in het jaar 2015 was er dus veel voor verbetering vatbaar. Maar de CU wilde vanavond ook haar dankbaarheid uitspreken over alles wat wél goed voorslaat in onze gemeente.

Tenslotte voorzitter, onze fractievergaderingen beginnen en eindigen we met gebed. Gebed voor de gemeente en haar inwoners én haar bestuur, onze ambtenaren, het college van B en W, en de Raad met de griffie.

Voorzitter, wat leven en wonen we in een mooie en goede gemeente, goed om te werken, te studeren en te ontspannen. Ons motto is Ora Et Labora, bid en werk. Bidden doen we veel en hardwerken voor deze gemeente willen we graag tot eer van onze hemelse Vader en tot opbouw van onze prachtige gemeente.

Dank u voorzitter.

« Terug