Nawoord campagne

Frits en Carlijn
Jantina
Door Jantina van der Valk-Kooistra op 27 november 2017 om 12:30

Nawoord campagne

Nu de herindelingsverkiezingen achter de rug zijn, komt de campagne tot een einde. Borden met verkiezingsposters worden opgeruimd, het laatste facbookbericht met betrekking tot de herindelingsverkiezingen wordt opgesteld en ook deze nieuwsbrief is de laatste die u voorlopig over dit onderwerp zult ontvangen.
 
De verkiezingsuitslag stemt mij als campagneleider zeer tevreden. De ChristenUnie behoud twee zetels in de gemeenteraad, maar achter die twee zetels zitten cijfers die laten zien dat we in aantal stemmen aanzienlijk gegroeid zijn. 

Niet alleen doordat er in aantal meer stemmen naar de ChristenUnie zijn gegaan, maar ook omdat er verhoudingsgewijs een groei te zien is. Waar we vier jaar geleden 5,60% van het totaal aantal stemmen kregen, werden we nu gezegend met 6,62% van het totaal aantal stemmen. Er is door 2241 mensen op de ChristenUnie gestemd en ik wil u dan ook hartelijk danken voor het vertrouwen dat u ons geeft. Ook wil ik u danken voor uw medewerking aan de campagne, uw financiële steun en natuurlijk niet in de laatste plaats voor uw gebed. 

Ook wil ik via deze weg uitspreken hoe trots en dankbaar ik ben voor het campagneteam waarmee ik de afgelopen maanden heb mogen samenwerken. Als campagneleider was ik het aanspreekpunt voor vragen en initiatieven van buitenaf, maar het vormgeven van de campagne en het uitvoeren er van was absoluut teamwerk. Vooral de laatste weken waren intensief, maar we vormden een eenheid en waren perfect op elkaar ingespeeld. Bedankt voor jullie betrokkenheid, inzet en enthousiasme. Samen sta je sterk!

Ik wens Frits Rijpma en Carlijn Niesink voor de komende jaren veel zegen en plezier in hun werk als raadslid toe.

Met vriendelijke groet,
Jantina van der Valk
Campagneleider

Wilt u op de hoogte blijven van hoe het nu verder gaat met onze fractie? Ik nodig u nogmaals van harte uit onze Facebookpagina te liken/leuk te vinden. Ook zult u via de nieuwsbrieven regelmatig een bericht vanuit de fractie ontvangen.

 

Deel dit bericht

Labels: , ,