ChristenUnie in de media

Raadsleden openen slapend respijtappartementen.

Raadsleden openen slapend respijtappartementen

liwwadders.nl (25-01-2016)

 

Persbericht extra geld voor huishoudelijke hulp

Er is extra geld beschikbaar voor gemeenten voor huishoudelijke hulp. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten gemeenten vóór 15 oktober officieel een aanvraag indienen bij het ministerie van VWS. Veel gemeenten weten dit niet. De ChristenUnie Leeuwarden vraagt zich af of het college op de hoogte is van deze extra financiële middelen. Annemieke Koezema: “Veel mensen maken zich grote zorgen over de huishoudelijke hulp via de Wmo vanaf volgend jaar, omdat veel gemeenten bezuinigen op de hulp of deze helemaal schrappen. Wij vragen ons af wat de stand van zaken is in Leeuwarden”.

Eerder is al 75 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp. Tijdens

de Algemene Politieke Beschouwingen is een motie van de ChristenUnie aangenomen

waardoor 40 miljoen euro extra beschikbaar komt voor huishoudelijke hulp. Annemieke

Koezema: ‘De gemeente heeft al met zoveel bezuinigingen te maken dat je een extra potje

met geld niet kunt laten liggen. Wij willen daarom weten of het college een aanvraag heeft

ingediend voor extra geld voor huishoudelijke hulp, of dat ze dit nog gaat doen. Uiteindelijk

gaat het erom dat de mensen de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben. Daar is geld voor

nodig.’

Als gemeenten vóór 15 oktober 2014 bij het ministerie van VWS een verklaring indienen waarin zij aangeven dat ze vóór 1 december 2014 een plan zullen indienen, dan ontvangen zij, na indiening van het plan, het gehele voorziene bedrag voor 2015 echter niets indient ontvangt ze ook geen extra geld.

Europees plan voor het Noorden

Europees plan voor het Noorden

Flyer Europese verkiezingen 22 mei 2014

ChristenUnie in de media, Friesch Dagblad 23 november 2013

Leegstand in rosse buurt Leeuwarden groeit

zaterdag 23 november (www.frieschdagblad.nl)

Klik hier voor het artikel!

ChristenUnie in de media, Friesch Dagblad 4 maart 2013

Klik op het artikel voor een vergrote weergave!