Bijeenkomst herinrichting Tesselschadestraat 28 januari 2013

woensdag 30 januari 2013 15:28

Op maandagavond 28 januari 2013 was er in wijkgebouw “De Toekomst” in de Vosseparkwijk een informatieavond over de herinrichting van de Tesselschadestraat. In 2014 wordt de riolering hier vervangen, en dat is een goede gelegenheid om ook de weginrichting hier aan te passen. Nu is de Tesselschadestraat nog een “racebaan” voor autoverkeer, met een onhandige middengeleider en onveilige fietsstroken. Na de herinrichting wordt de weg voor auto’s een stuk smaller en komen er vrijliggende fietspaden en meer groen.

Op de informatieavond werden er door het projectteam twee schetsontwerpen voorgelegd aan bewoners en belangstellenden: een “asymmetrische” en een “symmetrische” variant. In het asymmetrische ontwerp is er een brede bomenrij van zes meter aan de noordzijde van de straat, en daar weer naast een tweerichtingsfietspad. In de symmetrische optie zijn er aan beide zijden van de straat bomen te vinden (een “laan-idee”); achter die bomenrijen ligt aan elke kant een eenrichtingsfietspad.

Beide ontwerpen hebben hun plus- en minpunten vanuit onder andere geluid/geluidsoverlast, ruimtelijke kwaliteit, gebruiksgemak voor wijkbewoners en aansluiting op de bestaande wegen. Buurtbewoners hadden op deze avond dan ook geen unanieme voorkeur voor een van beide varianten. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat fietsers zo veel mogelijk de ruimte krijgen. Daarom lijkt de symmetrische variant, met twee fietspaden, in eerste instantie het meest geschikt. Wel moeten we nog kijken hoe de herinrichting aan de Harlingertrekvaart eruit komt te zien. Ook hier gaat de gemeente het riool vervangen, en ook hier worden verbeteringen in het wegontwerp aangebracht - onder andere voor fietsers.

Een handige fietsroute langs de Harlingertrekvaart kan misschien als goede invalsroute voor het langeafstands-fietsverkeer gaan werken. Dan zou een tweerichtingsfietspad met een mooie groene buffer voor de Vosseparkwijk ook heel geschikt kunnen zijn. We wachten het vervolg af!

 Suzanne Scholten

« Terug