ChristenUnie Thema-netwerken

In de ChristenUnie is een aantal Thema-netwerken actief. Deze netwerken hebben als doel om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan standpuntbepaling rond politieke thema’s. Ze geven inhoudelijke adviezen aan alle fracties, schrijven artikelen en organiseren symposia en netwerkbijeenkomsten. Een tweede doel van de Thema-netwerken is om deskundigen, leden en geïnteresseerden op hun vakgebied te betrekken bij het werk van de ChristenUnie. Op die manier kan van de brede en diepgaande kennis die in onze achterban over allerlei beleidsterreinen aanwezig is optimaal gebruik gemaakt worden voor opinievorming en beleidsafwegingen.

Onderwerpen Thema-netwerken:

Op dit moment zijn de volgende Thema-netwerken actief:

Defensie

Secretaris: Christiaan Meinen
E-mail

Duurzaamheid

Voorzitter: Sander van ’t Foort
Secretaris: Gersom van de Elst
E-mail

Documenten TN Duurzaamheid

Nieuws TN Duurzaamheid:

Economie

Voorzitter: 
Secretaris: 
E-mail

Inrichting openbaar bestuur

Voorzitter: Arie Elsenaar
Secretaris: Tycho Jansen
E-mail

Internationale samenwerking

Voorzitter: Wim den Hartog
Secretaris: Richard Havinga
E-mail

Onderwijs

Voorzitter: Jan Westert
Secretaris: Jetske Gerkema
E-mail

Veiligheid

Voorzitter: Sieb Geerds
Secretaris: Nathanael Vroon
E-mail

Wonen

Voorzitter: Ankie van Tatenhove
Secretaris: Jan Willem Westerveld
E-mail

Zorg en welzijn

Voorzitter: Kees Hummelen
Secretaris: Paul de Jongh
E-mail


Wilt u een bijdrage leveren aan een of meer van deze netwerken vul dan Mijn Profiel in en geef aan bij welke netwerken u betrokken wilt zijn. Met vragen over uw betrokkenheid of inzet voor de ChristenUnie kunt u terecht bij Annerieke Pruim, coördinator talent.