Kandidaten 6 - 10

 • 6. Rinze Bos, Leeuwarden

  "Leeuwarden goed voor iedereen! Volgens mij kunnen we dat bereiken met een rechtvaardige maar bescheiden overheid en toegewijde inwoners die omzien naar hun naaste."

  TwitterFacebook
 • 7. Hans Boels, Leeuwarden

  "Ik kies voor de ChristenUnie omdat deze partij vanuit het christelijk geloof redeneert.
  De ChristenUnie vindt ieder mens waardevol, ieder mens mag er zijn.
  De ChristenUnie vindt de aarde waardevol, duurzaamheid is daarbij belangrijk.
  De ChristenUnie is voor leefbaarheid in de stad en het platteland.
  Vanuit deze standpunten wil ik mij inzetten om van Leeuwarden een mooie gemeente te maken."

  Facebook
 • 8. Hans van Reenen, Irnsum

  “De ChristenUnie omdat de ChristenUnie staat voor zorg en welzijn voor de mensen en een actief rentmeesterschap voor de aarde”

 • 9. Jantina van der Valk-Kooistra, Mantgum

  "Ik ben actief voor de ChristenUnie omdat naastenliefde en zorg voor de schepping bij deze partij centraal staan. Dit vertaalt zich in een samenleving waarin ieder mens waardevol is en waarin we op een duurzame manier omgaan met onze leefomgeving. Niet voor persoonlijk gewin, maar vanuit de overtuiging dat we mogen doorgeven wat we hebben ontvangen."

  Facebook
 • 10. Cees de Snoo, Leeuwarden

  "Ik ken de ChristenUnie als een partij met oog voor alle burgers: jong en oud, arm en rijk, werkend en werkloos. Vanuit een heldere mens- en wereldvisie weet de ChristenUnie als kleine partij belangrijke onderwerpen op de politieke agenda te zetten. Ik voel mij thuis bij deze beweging van christenen die gericht zijn op een samenleving met oog voor iedereen."

  Facebook