Kandidaten 1 - 5

 • 1. Frits Rijpma, Leeuwarden

  "Voor mij betekent: Rentmeesterschap het bevorderen van duurzaamheid en circulaire economie. Financiën op orde.
  Naastenliefde het opkomen voor mensen in nood (prostitutie, (jeugd)armoede en achterstand). Dit geld ook voor vreemdelingen die in onze gemeente (komen)wonen.
  Het stimuleren en ruimte bieden van talenten inzake werkgelegenheid (vrijwilligerswerk) en scholing op elk niveau.
  Mijn moto: Ora Et Labora"

  TwitterFacebook
 • 2. Carlijn Niesink, Wirdum

  "De wereld een stukje mooier maken. Dat is iets waar ik voor sta en waar ik binnen de politiek voor wil gaan. Of het nou gaat om betere hulpverlening, vechten tegen onrecht of de leefbaarheid in dorpen verbeteren, op veel verschillende vlakken geloof ik dat we als ChristenUnie het verschil mogen en kunnen maken."

  TwitterFacebook
 • 3. Hayo Douwstra, Leeuwarden

  "Heel veel heb ik aan onze gemeente te danken. Tijd om iets terug te doen voor m.n. voor de sociaal zwakkere. Ervaring expertise en tijd inzetten voor het welzijn van de burgers van de Gemeente Leeuwarden en controle op het college. Dit alles met een open Bijbel."

  Facebook
 • 4. Rob Heijman, Leeuwarden

  "Voor mij betekent christen zijn in de politiek verantwoordlijkheid. Organiseren van goede kwalitatieve zorg en toegankelijk voor iedereen. Duurzaam met de schepping omgaan, de aarde, de gemeente Leeuwarden goed doorgeven aan mijn kinderen. Financieel de zaken op orde, niet meer uitgeven dan er binnenkomt. Handhaaf de regels, zodat iedereen zich veilig en vrij kan voelen."

  TwitterFacebook
 • 5. Hetty Andringa, Stiens

  "Als Stienser ik wil me graag inzetten voor de mensen in onze mooie gemeente. Vanuit een levend geloof, het goede zoeken, zonder zweverig te worden, maar realistisch oplossingen zoeken voor de uitdagingen die ongetwijfeld op ons pad komen."

  Facebook