Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Carlijn & Frits in de gemeenteraad periode 2018-2022

 

Nawoord Jantina van der Valk-Kooistra

Nu de herindelingsverkiezingen achter de rug zijn, komt de campagne tot een einde. Borden met verkiezingsposters worden opgeruimd, het laatste facbookbericht met betrekking tot de herindelingsverkiezingen wordt opgesteld en ook deze nieuwsbrief is de laatste die u voorlopig over dit onderwerp zult ontvangen.

De verkiezingsuitslag stemt mij als campagneleider zeer tevreden. De ChristenUnie behoud twee zetels in de gemeenteraad, maar achter die twee zetels zitten cijfers die laten zien dat we in aantal stemmen aanzienlijk gegroeid zijn. Niet alleen doordat er in aantal meer stemmen naar de ChristenUnie zijn gegaan, maar ook omdat er verhoudingsgewijs een groei te zien is. Waar we vier jaar geleden 5,60% van het totaal aantal stemmen kregen, werden we nu gezegend met 6,62% van het totaal aantal stemmen. Er is door 2241 mensen op de ChristenUnie gestemd en ik wil u dan ook hartelijk danken voor het vertrouwen dat u ons geeft. Ook wil ik u danken voor uw medewerking aan de campagne, uw financiële steun en natuurlijk niet in de laatste plaats voor uw gebed. 

Ook wil ik via deze weg uitspreken hoe trots en dankbaar ik ben voor het campagneteam waarmee ik de afgelopen maanden heb mogen samenwerken. Als campagneleider was ik het aanspreekpunt voor vragen en initiatieven van buitenaf, maar het vormgeven van de campagne en het uitvoeren er van was absoluut teamwerk. Vooral de laatste weken waren intensief, maar we vormden een eenheid en waren perfect op elkaar ingespeeld. Bedankt voor jullie betrokkenheid, inzet en enthousiasme. Samen sta je sterk!

Ik wens Frits Rijpma en Carlijn Niesink voor de komende jaren veel zegen en plezier in hun werk als raadslid toe.

Met vriendelijke groet,
Jantina van der Valk
Campagneleider

Wilt u op de hoogte blijven van hoe het nu verder gaat met onze fractie? Ik nodig u nogmaals van harte uit onze Facebookpagina te liken/leuk te vinden. Ook zult u via de nieuwsbrieven regelmatig een bericht vanuit de fractie ontvangen.

Nieuw raadslid Carlijn Niesink

Het is nu toch echt zover.
Vrijdag kreeg ik een mail met daarin het officiële bericht dat ik ben gekozen als raadslid. Voormij een ontzettend grote eer en een uitdaging waar ik heel veel zin in heb. De afgelopen periode voelde voor mij als een soort van megastage waarbij ik in korte tijd ben ingewerkt. Het meedraaien in de fractie, bijwonen van de raadsvergaderingen en het volgen van de cursussen van de ChristenUnie maken dat ik vol vertrouwen de komende periode tegemoet ga.

Voor degene die mij nog niet goed kennen zal ik mij wat uitgebreider voorstellen. Ik ben Carlijn Niesink, 31 jaar en woon in het prachtige Wirdum. Een aantal jaar geleden ben ik voor een studie naar Leeuwarden verhuisd en sindsdien ben ik zo op mijn plek in Fryslan dat ik heb besloten om mij hier te settelen maar mijn roots liggen in de Achterhoek.

In mijn dagelijks leven ben ik actief als kerkelijk werker voor de jeugd. Ik heb het mooiste werk van de wereld en mijn passie voor tieners en geloof kan ik dan ook mooi combineren. Daarnaast ben ik actief als vrijwilliger bij Hope for Fryslân. Een organisatie die de prostituees op de Weaze bezoekt. We gaan bij deze vrouwen langs om met ze te praten en te bidden, een stukje normaal en menselijk contact in een hele donkere wereld.

Het onrecht wat ik op de Weaze zie maakt mij ook direct strijdvaardig voor in de gemeenteraad. Hoe kunnen wij het laten gebeuren dat er in onze mooie stad zoveel mensenhandel plaatsvindt? Daarnaast zal ik mij ook bezig gaan houden met het sociaal domein. Hier ligt voor de gemeente Leeuwarden een grote uitdaging met alle bezuinigingen die doorgevoerd moeten worden maar laten we daarbij er wel voor zorgen dat we de mensen om wie het gaat niet uit het oog verliezen. Zoals we tijdens de campagne al zeiden: laten we armoede bestrijden en niet de armen.

Er staat mij een grote uitdaging te wachten maar ik heb er heel veel zin in. Samen met Frits en een geweldige steunfractie zie ik uit naar een mooie tijd waarin wij ons, vanuit Gods woord, in mogen zetten voor deze prachtige gemeente die we samen nog een stukje mooier kunnen maken! Mijn dank gaat uit naar alle 2241 mensen die op ons hebben gestemd, naar de selectiecommissie en het bestuur van de ChristenUnie die mij op deze plek hebben neergezet. Vol enthousiasme, passie en in vertrouwen dat God bij ons is ga ik ervoor!

Terugblik campagne

De campagne was kort en krachtig, maar er ging een lange periode van voorbereiding aan vooraf en ik blik graag met u terug. 

Al op maart kwam het campagneteam voor het eerst bij elkaar om bespreken hoe we deze campagne vorm wilden geven en na de ALV van september, sloot ook de top 5 van de kandidatenlijst aan. Vanaf dat moment werd er gewerkt aan de stemwijzer en onze
bijdragen voor de verkiezingskrant van de gemeente Leeuwarden. 

Op 27 september waren Carlijn en Martine aanwezig bij "geen plek voor een kind" de eerste activiteit waarvan een verslag op Facebook verscheen. Nog geen campagneactiviteit, maar voor beide dames het eerste optreden als kandidaat raadslid. 

Hetty en Hayo kwamen, gesteund door de ervaren Frits, voor het eerst als kandidaat raadsleden in actie tijdens de  ondernemersbijeenkomst in Stiens op 10 oktober. Een interessante avond in de aanloop naar een werkbezoek op 17 oktober in Stiens waarbij Bijland Bouw, Talant, Fam. de Boer en bedrijventerrein Middelsee werden bezocht. 

Martine en Carlijn trokken regelmatig samen op, want ze bezochten vervolgens op 12 oktober een netwerkbijeenkomst over circulaire economie, georganiseerd door het EU-netwerk Noord Nederland.

Op uitnodiging van JINC spraken Frits en Carlijn op 13 oktober op ROC Friese Poort met onder andere docenten over hoe kinderen uit kansarme gezinnen beter betrokken konden worden bij het onderwijs waardoor hun kansen vergroot worden.

De stemwijzer werd op 20 oktober gelanceerd nadat Andries en Frits hier namens de ChristenUnie zich hier samen met de andere deelnemende partijen en ProDemos voor hebben ingezet.

Op 27 oktober deed Frits Rijpma mee aan de Historische quiz over Leeuwarden die door het HCL werd georganiseerd. Niet onverdienstelijk, want onze lijsttrekker behaalde een mooie derde plaats.

Tijdens dankdag op 1 november stonden we met onze dankmuur op de nieuwestad in Leeuwarden. Het blijkt dat we veel hebben om dankbaar voor te zijn, want er werden maar liefst 70 dankpunten gedeeld. Deze punten zijn na afloop door de initiatiefnemers meegenomen in dankgebed.

Het eerste debat waaraan Frits meedeed, vond plaats op 8 november en werd georganiseerd door de Fietsersbond. Er werd fel gedebateerd over het wel en wee van fietsers, voorrang op rotondes en hoofdroutes, fietstunnels en fietspaden binnen de
gemeente Leeuwarden.

Vanaf 21 oktober tot en met 18 november waren we als  campagneteam en top 10 iedere zaterdag achtereenvolgens in Mantgum, Stiens, Grouw en Leeuwarden (2x) met een stand op de  verkiezingsmarkten te vinden. De ene markt werd drukker bezocht dan de andere, maar we hebben overal mooie gesprekken met u gevoerd.

De markt van 11 november in Leeuwarden was extra bijzonder omdat wij toen door Gert-Jan Segers bezocht werden. samen met hem hebben we een ronde door het centrum van Leeuwarden gelopen om met de kiezers in gesprek te gaan. Daarnaast werd Frits 's ochtends geïnterviewd door radio Middelsé.

In Weidum werd op 14 november het listlûkersdebat Nij Baarderadiel gehouden. De opkomst was, evenals de betrokkenheid in de dorpen, erg groot. Er werd gesproken over onder andere lichtvervuiling, dorpsscholen en veiligheid.

16 november was de dag van het Jongerendebat. Georganniseerd door onze eigen Martine Wursten, werd het een groot succes. Martine, Rinze Bos en Michiel Keizer vertegenwoordigden als jongste kandidaten de ChristenUnie.

Ook Frits Rijpma kwam vandaag in actie, eerder op de dag vond het cultuurdebat plaats.

Op 17 november werden we voor de tweede keer verblijd met een bezoek van Gert-Jan Segers aan Leeuwarden. Na een wandeling door het centrum bracht hij een bezoek aan Brownies&Downies, om vervolgens bij Fier Frieslân te dineren.

'S Avond sprak Gert-Jan op de regioavond in Drachten en nam Hayo Douwstra deel aan het FNV-debat. 

Ook midden in de nacht werd er hard gewerkt; op maandag 20 november was Carlijn van 00.00-02.00 uur te gast in het radioprogramma 'zwarte prietpraat' van Prem Radhakishun. Prem was naar eigen zeggen "zwaar onder de indruk" door Carlijn haar kennis van zaken.

De reeks debatten werd afgesloten met, hoe kan hetook anders, het slotdebatop 20 november dat werd uitgezonden via de livestream van de gemeente en podiumTV van de Leeuwarder Courant.

Op deze avond sprak minister vanlandbouw en voedselveiligheid Carola Schouten de Friese boeren toe in het WTC tijdens een bijeenkomst van het LTO.

Op onze facebook en website kunt u allemaal teruglezen met foto's, video's en verslagen

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts