Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Fractienieuws december 2017

Kerst 2017

Het jaar 2017 loopt ten einde. Een bewogen politiek jaar. Gemeentelijke herindeling, verkiezingen, financiële zorgen in het sociaal domein (Jeugdzorg, Bijstand en WMO) en Culturele Hoofdstad met al haar kansen en vragen wierp haar schaduw nadrukkelijk vooruit.

We hebben veel redenen om dankbaar terug te zien. De herindeling met Leeuwarderadeel en een mooi stuk van Littenseradeel maakt de gemeente Leeuwarden mooier en diverser. We wonen in een mooie gemeente met een sterke stad, 35 mooie dorpen en veel natuur. Landbouwgrond, weidegebieden en veel (werk en recreatie) water. Een prachtige gemeente om in te werken, te wonen en te recreëren.

De verkiezingen leverde de ChristenUnie ruim driehonderd extra stemmen op! We voelen ons hierin gezegend. We mochten de opgaande lijn vasthouden. De ChristenUnie wil het komende jaar -meer dan ooit is hulp van onze leden nodig- werken aan een betere gemeente voor alle mensen. Rechtvaardig en eerlijk. Rentmeesterschap en naastenliefde. In ons verkiezingsprogramma ging om ménsen! Daar gaan we werk van maken.

Maar bovenal willen we biddend werken, de Bijbel in de hand en in de wetenschap dat ons heil niet in de politiek of in onze gemeente maar bij Hém te vinden is. God kwam in Jezus op aarde in de kerstnacht. Niks romantisch aan, hij kwam om voor onze zonden te sterven. Aan Hem alle dank, eer en glorie.

Fijne kerstdagen en een gezegend nieuw jaar.
Frits Rijpma

 

College-onderhandelingen

Wellicht heeft u gelezen of gehoord hoe het gaat na de verkiezingen, maar op dit moment vinden er college-onderhandelingen plaats tussen PvdA, PalGroenLinks, CDA en D66.

Ruim een week na de verkiezingen zijn Frits Rijpma en Andries Bouwman bij de informateur op bezoek geweest. In een goed en open gesprek met de informateur, hebben Frits en Andries helder aangegeven hoe de ChristenUnie aankijkt tegen de verkiezingsuitslag. En ook wat de mogelijke rol van de ChristenUnie kan zijn in het nieuw college.

Ondanks dat de ChristenUnie vaak werd genoemd als mogelijke coalitiepartner, kreeg D66 de voorkeur van de informarteur, om als eerste mee in gesprek te gaan, met de huidige coalitiepartijen, voor de college-onderhandelingen.

In afwachting van deze onderhandelingen bereiden wij als ChristenUnie fractie ons voor op de nieuwe raadsperiode. Dit gaan we nu doen vanuit oppositie rol. Mochten wij alsnog aan tafel uitgenodigd worden bij de onderhandelingen, zullen we dit zeker niet nalaten. Maar vast staat dat wat wij mogen doen, niet vanuit ons zelf doen maar ons afhankelijk weten van onze grote God en Schepper.

Op 2 januari 2018 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd, waaronder onze raadsleden Frits en Carlijn.

Wijziging fractie

Vanaf 1 janauri 2018 ziet de ChristenUnie fractie er ook iets anders uit. We nemen afscheid van bestaande fractieleden en we verwelkomen nieuwe fractieleden. 

We nemen nemen afscheid van onze raadslid Annemieke de Jong-Hage. En we nemen afscheid van onze fractieondersteuners Rinze Bos en Martine Wursten. We zijn hun dankbaar voor hun gedreven en passievolle inzet. Wij wensen Gods zegen toe bij hun nieuwe uitdagingen en vervolg studies.

We verwelkomen ons nieuwe raadslid Carlijn Niesink, samen met Frits Rijpma, zijn zij het gezicht van de ChristeUnie voor de komende raadsperiode.
Verder verwelkomen we Hetty Andringa als fractieondersteuner, samen met Hans van Reenen en Rob Heijman zullen zij de Frits en Carlijn gaan ondesteunen de komende periode.
Wij wensen beide dames Gods zegen toe bij dit mooie werk.

In de eerste maanden van volgend jaar zullen we meer gaan vertellen welke doelen en visie we hebben voor de komende raadsperiode.

(Hieronder een overzicht met foto's)

Frits Rijpma

Carlijn Niesink

 
 

Fractieondersteuners

 
       
 
 

Hans van Reenen

 

Hetty Andringa

 

Rob Heijman

 
 
 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts