Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Campagnenieuwsbrief #6 - ChristenUnie Leeuwarden

22 november 2017

 

Stemoproep

Beste mensen,

Morgen is het zover de stembussen gaan open! Wij roepen u op om te gaan stemmen en vragen daarbij om uw stem voor één van de 41 kandidaten van de ChristenUnie in Leeuwarden.

Waarom zou u op ons stemmen?
De verkiezingen gaan over mensen. Over u! Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkracht op de school, onze werkgever en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen geschapen zijn door God en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

Wij willen geen samenleving waarin ons verteld wordt wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een g emeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Een samenleving met toekomst
In Leeuwaren en de dorpen er om heen gaat veel goed. De stad zit in de lift! Het aantal banen neemt langzaam toe, vrijwilligers zijn overal actief, Culturele Hoofdstad 2018 geeft een enorme impuls aan de stad. Tegelijk zijn er zorgen. Leeuwarden is nog steeds een van de armste steden van Nederland. Meer dan 20% van de basisschool kinderen leeft onder de armoedegrens. Verschillende wijken bungelen onderaan in de landelijk lijstjes en de stad heeft een zeer hoog aantal burgers in de bijstand.

In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer. De aanhoudende migratie van  vluchtelingen plaatst ons voor grote uitdagingen. De hervormingen van het zorgstelsel zijn ingrijpend geweest en in Leeuwarden mensen dreigen tussen wal en schip te vallen. De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer dan ooit ter discussie.

De ChristenUnie onderkent dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een stad/gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’. In een politiek van draagkracht en draagvlak. Wij inveteren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in  godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping.

Geef geloof een stem
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Leeuwarden.

De ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.

Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten. De Bijbel roept ons op om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt (Micha 6:8).

De ChristenUnie is een landelijke christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale standpunten zijn niet ad hoc opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).

Van christenen voor alle mensen
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Leeuwarden.

Doe met ons mee. Stem morgen ChristenUnie! Geef geloof een stem in Leeuwarden!

Namens de kandidaten dank voor uw stem!

 
 

De kandidaten

 
       
 
 

1. Frits Rijpma

 

2. Carlijn Niesink

 

3. Hayo Douwstra 

 
 
 

9. Jantina van der Valk-Kooistra

Onze fantastische campagneleidster!

 
 

 
       
 
 

4. Rob Heijman

 

5. Hetty Andringa

 

6. Rinze Bos

 
 
 
 
 

 
       
 
 

7. Hans Boels

 

8. Hans van Reenen

 

10. Cees de Snoo

 
 
 

Stemoproep Gert-Jan Segers

Video-oproep Gert-Jan Segers

Stemoproep Carola Schouten

Video-oproep Carola Schouten
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts