ChristenUnie-vragen over ‘spookburgers’ beantwoord

spookburgerswoensdag 25 september 2013 11:58

Uit onderzoek blijkt dat het bedrijfsleven en gemeenten per jaar miljoenen euro’s mislopen door valse inschrijvingen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Ook Leeuwarden kent de zogenaamde ‘spookburgers’, inwoners waarvan het adres onbekend is. De ChristenUnie-fractie vroeg daarom het college van burgemeester en wethouders naar de stand van zaken in Leeuwarden.

Vragen

Per 1 juli 2013 is de samenwerking tussen politie en de GBA-ambtenaar van de gemeente die adrescontroles uitvoert, beëindigd. De ChristenUnie-fractie stelde daarom in haar schriftelijke vragen (PDF, 62 kB) aan het college onder andere de vraag of het college weet dat door ‘spookburgers’ jaarlijks gemeentelijke belastingen en boetes oninbaar zijn. Heeft het college zicht op het aantal ‘spookburgers’ in Leeuwarden? En hoeveel inkomsten loopt de gemeente hierdoor mis?

Antwoord

Het college zegt in haar antwoord (PDF, 40kB) op de hoogte te zijn van spookburgers en het daardoor mislopen van gemeentelijke inkomsten. Het GBA heeft op dit moment 400 adressen in onderzoek. De samenwerking met de politie blijft voor de periode van 1 jaar gehandhaafd op basis van detachering.

« Terug