Geen woorden maar daden!

Utrecht-hardebollensteegmaandag 23 september 2013 13:11

Prostitutie Leeuwarden in crisis.

Leeuwarden is het centrum voor prostitutie in Friesland. Op de Weaze hebben verschillende uitbaters totaal ruim 130 vitrines in een onoverzichtelijk stegengebied aan de rand van onze mooie binnenstad. Werkplekken waar vrouwen leven en werken. Hier verdienen ze de kost door hun lichaam te verkopen aan prostituanten (hoerenlopers) die zich voor steeds minder geld aan hen vergrijpen. Commerciële aanranding op “onze” Weaze, in uw stad.

Volgens bezoekende branchegenoten uit Utrecht (NRC 25-7);   “het is (in Leeuwarden) een beestenbende, je krijgt 30 -35 euro voor seks en de kamers zijn…. nou ja, dat zie je nog niet in de dierentuin”. Landelijk is onderkent dat een heel groot deel van deze dames werken onder dwang van hun pooier. Mannen die eigenaar zijn van deze –vaak jonge en kwetsbare- vrouwen. Vrouwen leveren meerdere keren per dag jaren achtereen veel geld op. We gedenken dat de slavenhandel 150 jaar geleden werd afgeschaft maar sinds 2001 is het mogelijk om -met de liberale wet in de hand- vrouwen “rond te pompen” tussen de verschillende prostitutiegebieden in ons land. Ze te behandelen als minderwaardige mensen en hen hun vrijheid van handelen te ontnemen (slavernij).

De ChristenUnie heeft deze zaak in Leeuwarden op de politieke agenda gezet. En alle partijen doen mee om te komen tot het opscherpen van de regelgeving. Burgemeester Crone heeft een deskundige projectgroep in het leven geroepen waar alle betrokken partijen aan deelnemen. Prachtig! Maar er is nog niets veranderd ten gunste van de slachtoffers. En ten nadele van de mensenhandelaren. Straks hebben we een mooie papieren werkelijkheid  maar kunnen de praktijk (bestaand rechten) en de bezwaren (privacywet) oplossingen in de weg staan.

Wat kan de gemeentepolitiek doen? Regels maken zoals; niet wonen op de werkplek, de taal kunnen spreken, werkomstandigheden, brandveiligheid, minimum leeftijd van 18 naar 21, werken uit eigen wil en een registratieplicht. Toezicht houden op naleven van deze regels. Maar bovenal met liefde omzien naar mensen in nood. Niet omdat het kennelijk moet of omdat het anders zo slordig staat. Nee, omdat dit algemeen erkent voortwoekerend kwaad geen plaats hoort te hebben in onze gemeente.

Iedere partij heeft eigen motieven om zich hier mee te bemoeien. Voor de ChristenUnie is dat de Bijbelse opdracht om óp te komen voor mensen in nood. Heel praktisch en handzaam. Om te zien naar vrouwen en meisjes  in mensonterende situaties. Het hard stoppen van mensen die geld verdienen met het lijf van een ander. Ook omzien naar de bezoekers, hen vertellen waar zich mee inlaten.

Regelgeving aanpassen is goed en zijn we volop mee bezig. In Amsterdam, Deventer en Utrecht is dat besef gekoppeld aan daadkracht. De ChristenUnie wil dat ook in Leeuwarden woorden worden omgezet in daden. Nu iets doen met alle kennis die hebben. Het is tijd voor doorpakken!

Frits Rijpma, Fractievoorzitter ChristenUnie Leeuwarden.  

« Terug