ChristenUnie stelt schriftelijke vragen over 'spookburgers'.

spookburgerszaterdag 17 augustus 2013 08:58

Geacht college,

Recentelijk ontvingen wij berichten over valse inschrijvingen in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Uit onderzoek is gebleken dat het bedrijfsleven en gemeenten hierdoor miljoenen euro’s per jaar mislopen. Ook Leeuwarden kent de zogenaamde ‘ spookburgers’ (inwoners waarvan het adres onbekend is). Tot voor kort was er in onze gemeente, in samenwerking met de politie, een ambtenaar belast met het uitzoeken van adrescontroles. Deze samenwerking is begin juli 2013 beëindigd. Wij hebben hierover de volgende vragen;

  1. Is het college het met ons eens dat elke inwoner van Leeuwarden op de juiste wijze ingeschreven zou moeten staan.
  2. Is het college op de hoogte van het feit dat er jaarlijks miljoenen euro’s aan o.a. boetes en belastingen oninbaar zijn door deze genoemde spookburgers en kan het bevestigen dat dit zich ook in Leeuwarden afspeelt?
  3. Heeft het college zicht op aantallen van de ‘spookburgers’ in Leeuwarden en zo ja, wat zijn hiervan de aantallen?
  4. Heeft het college zicht op de gemiste inkomsten voor de gemeente Leeuwarden door het ontbreken van juiste adresgegevens?
  5. Welke oplossing ziet het college om toch structureel hierop onderzoek te blijven uitvoeren?

 

Wij zien uw reactie op de gestelde vragen graag binnen de hiervoor gestelde termijn.


Namens de fractie ChristenUnie Leeuwarden,

Arco van Daalen

« Terug