Vrij-baan op de Julianalaan

maandag 04 maart 2013 15:13

Informatiebijeenkomst maandag 25 februari 2013

Op deze avond lichtte projectleider Diane Prins de plannen om en rond de Juilanalaan toe aan zo'n 50 belangstellenden. Het doel van deze avond was om zoveel mogelijk reacties verzamelen om zo een goed gewogen plan uit te voeren. We doen een rondje stad. In 2008 is met de verbetering van de stadsring begonnen. Er moet gemiddeld 25 km per uur gereden kunnen worden (ook in de spits) en met moet in een half uur de hele ring kunnen rijden. Dit vraagt om een goede doorstroming. Belangrijke aspecten hierbij zijn: veiligheid, leefbaarheid  en de bereikbaarheid van de aangrenzende wijken.

In het plan wordt de Julianalaan anders ingericht: bekeken vanaf de stoep komt een ventweg met parkeervakken met bomen, een lage haag en vervolgens een smalle rijbaan - middenberm; ander helft van de weg is in spiegelbeeld.

Vragen die zijn gesteld waren:

 • twee smalle rijbanen met middenberm: hoe is de doorgang van de hulpdiensten ( ambulance) ? Dit ook in relatie met de middenberm ( verharden) . Bij de Heliconweg is dit misgegaan. Het plan moet nog met de hulpdiensten  worden besproken.
 • In de winter wordt er gestrooid: hoe werkt dit uit voor de hagen?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van de haag? Bij sneeuwschuiven komt de sneeuw aan de kant en vaak terecht op de oversteekplaats. Wat mij betreft een verbeterpunt.
 • Verkeerslichten: kunnen deze beter op elkaar worden afgestemd? Hier wordt op gelet!
 • twee varianten kruising Hobbemastraat/Surinamestraat : er is een voorkeur voor variant 1: veiliger voor overstekende kinderen (scholen)
 • Ventweg: hoe komt het met de ontsluiting van de woonerven? Hoe komt het met de rijrichting? Nu kunnen auto's van beide kanten inrijden. In de nieuwe situatie is dat niet de bedoeling. De ventweg is vooral bedoeld voor bewoners; niet voor sluipverkeer.Ventweg heeft rood asfalt. Hoe wordt het tegendraads rijden opgelost, ook doorfietsers? Eenrichtingsweg? Deze situatie moet echt beter.
 • Oversteekplaats:  vanuit Irenestraat blijft.  Bij de Antillenweg is de oversteek levensgevaarlijk. Hier komt een paaltje.
 • Vrachtverkeer door Irenestraat : dit levert al heel lang bezwaar op. Het is vroeg op de dag en trilt door in de huizen. Verzoek of dit veranderd kan worden, verbod, of leiden via Beatrixstraat. Hierop is ook weer bezwaar.
 • Van Miereveltplantsoen: kan hier een fietstunnel komen? Dit is geen optie, want hier is geen geld voor. Gevraagd wordt of hier een rotonde kan komen. Dit wordt bekeken.
 • Aantal parkeerplaatsen: is hier een norm voor? Gevraagd wordt om ook met de Kurioskerk contact op te nemen m.b.t. de (parkeer)veranderingen.
 • Asfalt: hoeveel asfalt is er nodig bij Oostergoplein, ook na de realisatie van de Haak om Leeuwarden ? Er komt dan minder verkeer, dus kan er minder asfalt. Diane Prins stelt dat er meer verkeer vanaf de Zuidlanden binnenkomt en er altijd verkeer zal zijn dat de stad ingaat.

Besluitvorming:
15 mei wordt het plan behandeld in de commissie Stadsontwikkeling. Hier kunnen burgers inspreken. Op 27 ( of 29) mei besluit de Raad. De werkzaamheden staan op de planning voor rond 2016.

Opmerking:  als de Haak klaar is (eind 2014) zal de praktijk uitwijzen hoeveel verkeer bij het Oostergoplein nog binnenkomt.

Sietske Koops

P.S. Zie ook : www.vrij-baan.nl

« Terug