Kennismakingsgesprek met Dieneke Zwiers van Kunstkade

maandag 25 februari 2013 08:24

19 februari 2013.

Nu Kunstkade goed in de steigers staat is het een geschikt moment om met elkaar kennis te maken en vooral om te weten hoe de switch van Parnas naar Kunstkade vorm heeft gekregen. Hoe het proces gaat en vooral of de doelen worden gehaald.

Op zondag 9 september 2012 was de Kunstkade-UIT-promotie, met prachtig weer.

Wij zien graag dat een dergelijke promotie ook op zaterdag wordt georganiseerd, om het christelijk deel van de bevolking niet te vergeten.
We doen het voorstel om Kunstkade ook op zaterdagmiddag open te stellen. Bij Kunstkade kan iedereen, van jong tot oud, terecht op het gebied van kunst en cultuur, zoals workshop, les of cursus. Kunstkade brengt vraag en aanbod bij elkaar. Kunstkade zorgt ook dat er voldoende cultuurcoaches zijn voor de basisscholen.  Momenteel zijn er 10 cultuurcoaches voor alle basisscholen, inclusief het speciaal basisonderwijs. Zij verzorgen structureel cultuureducatie via het zgn Kunstmenu. Alle leerlingen komen zo in contact met diverse vormen van kunst en cultuur. Mevrouw Zwiers vertelt dat alle  scholen meedoen.  Hierbij is het wel van belang dat het gedragen wordt door de leerkrachten. Ze benadrukt dat deze vorm wel een lange-termijn wordt gegund wil je resultaat meten. Het onderdeel muziek wordt niet door de cultuurcoaches verzorgd, maar door een aparte muziek-werkgroep.  De apparatuur van Parnas mbt keramiek is in gebruik. Ook hebben diverse Parnasmedewerkers  weer een plek gevonden. Kunstkade  is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit. Dat zijn de aanbieders zelf. (Hoe weten wij nu de kwaliteit van het aanbod?) Wel draagt Kunstkade zorg voor de eisen, zoals een  ARBO- certificatie voor de ruimte en bijvoorbeeld de verklaring van goed gedrag (VOG).

In de praktijk blijkt dat Kunstkade €5,- per leerling krijgt. Dit is te weinig. De scholen krijgen €10 per l.l. Op termijn moet er wel meer geld naar Kunstkade. We hebben aangereikt om met de a.s.herindeling met Leeuwarderadeel vroegtijdig contact te zoeken, juist met het oog op contracten. Pro-actief zijn hierin.

We hebben gesproken met een zeer gemotiveerde , enthousiaste programmamanager, die goed contact heeft met betreffende ambtelijke dienst, goed zorgt voor haar eigen feed-back, en notie heeft van het omgaan  met gemeenschapsgeld.        

Zie voor meer info : www.kunstkade.nl

Frits Rijpma en Sietske Koops

« Terug