ChristenUnie voor parkeerpas zorgverleners

dinsdag 25 september 2012 08:39

De ChristenUnie wil het werk van zorgverleners vergemakkelijken. Veel zorgverleners, zoals thuiszorgmedewerkers lopen in Leeuwarden aan tegen het gebruik van betaalde parkeerautomaten. Ze moeten (in delen van de gemeente) eerst een parkeerkaartje kopen alvorens ze zorg kunnen verlenen. Dit kost de zorgverlener al gauw 5 minuten. De ChristenUnie ziet liever dat deze tijd aan de zorg wordt besteed.
De ChristenUnie stelt daarom vragen aan het college over het tegen gereduceerd tarief aanbieden van een parkeervergunning aan zorgverleners die bij cliënten aan huis werken. Frits Rijpma: ,,We willen hiermee zorgverleners een steun in de rug geven. Zij moeten hun werk goed kunnen doen, zonder tijd te verliezen aan rompslomp.”

Steun voor de zorgverleners

De ChristenUnie wil graag regelen dat zorgmedewerkers, zoals thuiszorgmedewerkers, wijkverpleegkundigen en kraamverzorgers geen tijd meer kwijt zijn met het vinden van een parkeerautomaat en het kopen van een kaartje. Zorgverleners kunnen al wel een vergunning aanvragen, maar betalen een even hoog tarief als gewone ondernemers. Hierin wil de partij verandering brengen.

Meer aandacht voor de cliënt

Frits Rijpma: “Als ChristenUnie willen we hiermee laten zien dat we het werk van de professionals in de zorg willen vergemakkelijken, en bovendien ook als lokale politiek een bijdrage willen leveren aan het verminderen van onnodige kostenposten in de zorg, zeker nu de budgetten steeds meer onder druk staan, zodat de cliënt de zorg krijgt die hij/zij nodig heeft.”

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frits Rijpma, fractievoorzitter
Tel: 06-41400348
Email: frijpma@leeuwarden.christenunie.nl

« Terug