Expertmeeting Innovatie Jeugdzorg op 20 juni.

dinsdag 17 juli 2012 22:36

Er was een grote opkomst van raadsleden en medewerkers van bestaande instellingen zoals de GGD, Welzijncentraal, jeugdzorg Tjallingahiem, Zienn en het Frontlijnteam van de gemeente Leeuwarden. De gemeente is straks zelf verantwoordelijk voor alle zorg rondom kinderen en ouder. Drie gastsprekers van respectievelijk Opvoedpoli, Radaruitvoering (V.I.G) en Jimmy’s (werkt in Groningen, lijkt op voormalig JAC) hielden een inleiding over hun innovatieve manier van werken. Een aantal succesfactoren voor goede hulpverlening is: laagdrempeligheid, de cliënt centraal stellen en niet de instelling, goede samenwerking tussen de professionals. Meer drang en dwang bij interventies. Zoeken naar de eigen kracht van jongeren en met hen zoeken naar mogelijkheden; werk met mensen die echt willen. Belangrijk is het ontschotten van de regelgeving: buiten de bestaande kaders denken. Tip voor de raad: hoe zorgt de raad voor kwaliteit? Ga instellingen voor de geleverde prestaties betalen; gegevens van prestaties van instellingen dienen vergelijkbaar te zijn.

Voor de CU is het van belang welke aanbevelingen in beleid vertaald gaan worden en vooral hoe dit vorm gaat krijgen. Wij hebben extra aandacht voor de wijze waarop met ethische zaken en geloofsovertuigingen wordt omgegaan binnen jeugdzorg.

« Terug